بیمه بیکاری مشمول چه افرادی می شود؟

بیمه بیکاری مشمول چه افرادی می شود؟

بیمه بیکاری مشمول چه افرادی می شود؟

بیمه بیکاری به طور کلی به افرادی تعلق می گیرد، که از دید قانون ناخواسته و بدون اراده از کار بیکار شده باشند و در هر شرایطی آماده کار کردن باشند. به طور کلی افرادی که به دلیل حوادث ناگهانی و غیرقابل پیش بینی اعم از تصادف، سیل، زلزله و …. بیکار شده باشند و یا با توجه به تغییرات اقتصادی از کار خود به طور موقت بیکار شده باشند. مشمول دریافت بیمه بیکاری می باشند.

چه افرادی مشمول دریافت بیمه بیکاری می باشند؟

 1. برخی از کارمندان مطابق با قرارداد های رسمی مشغول به کار می باشند. این افراد ممکن است قراردادی موقت داشته باشند و پس از اتمام زمان قرارداد با توجه به تصمیم وزارت کار، بیکار شوند. این افراد پس از بیکار شدن تحت حمایت دولت قرار خواهند گرفت. از همین رو مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند.
 2. کارگرانی که به صورت فصلی مشغول به کار می باشند. به طبع و به صورت غیر ارادی در برخی از فصول سال بیکار خواهند شد. این دسته از کارگران نیز مشمول دریافت بیمه بیکاری می باشند.
 3. همچنین برخی از افراد با وجود اینکه زمان قرارداد کاری آنها به اتمام نرسیده است. اما بنا به دلایلی از کار خود اخراج شده اند نیز، می توانند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام نمایند.

نکته: تشخیص این موضوع که فرد به صورت ارادی و یا غیر ارادی بیکار شده است. وظیفه کمیته نمایندگان سازمان و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال فرد می باشد.

افرادی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند
(افرادی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند)

چه افرادی مشمول دریافت بیمه بیکاری در دوران قرنطینه می باشند؟

 1. معلمانی که کلاس های آموزشی را به صورت مجازی برگذار می کنند. مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی باشند و آموزش و پرورش موظف به پرداخت ماهیانه حقوق آنها می باشد. اما اگر معلمان در مرخصی اجباری باشند، مشمول دریافت این بیمه می شوند.
 2. افرادی که به دلیل شیوع این ویروس بیکار شده باشند، می توانند برای دریافت این بیمه اقدام نمایند.
 3. مشاغل کم خطر و یا پر خطری که پس از اتمام دوران قرنطینه مجبور به شروع مجدد کار خود شده اند، در صورتی که کارشان مجدد تعطیل شود. مشمول دریافت بیمه بیکاری می باشند.
 4. کارگران روز مزدی که دارای بیمه باشند، می توانند برای استفاده از این بیمه اقدام نمایند.
 5. افرادی که با توجه به شیوع بیماری، کارفرما بیمه آنها را در دوران قرنطینه واریز کرده باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری می باشند.
 6. کارمندان دانشگاه های غیر انتفاعی، در صورتی که شهریه ای توسط دانشگاه از دانشجویان دریافت نشود، می توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

نکته: مدت زمان دریافت مقرری بیمه توسط فرد بیکار با توجه به شرایط او مشخص می گردد. در نهایت افراد مجرد حداکثر ۳۶ ماه و افراد متاهل و متعهد حداکثر ۵۰ ماه می توانند از بیمه مقرری دریافت کنند.

اقدامات لازم جهت دریافت بیمه بیکاری

افرادی که بیکار شده اند و مشمول دریافت بیمه بیکاری می باشند. باید حداکثر تا ۳۰ روز پس از بیکاری خود جهت دریافت بیمه خود به واحد کار و امور اجتماعی مراجعه نمایند. به این ترتیب آمادگی خود را جهت شروع مجدد کار تخصصی خود و یا در همان حوزه اعلام می کنند. در صورتی که افراد دارای شرایط زیر باشند، دریافت مقرری برای آنها تایید می شود.

فرد نباید تبعه کشورهای خارجی باشد. از طرفی حداقل باید سابقه پرداخت بیمه آن ۶ ماه باشد. بیمه گذار باید دارای بیمه تامین اجتماعی و کار باشد. همچنین فرد نباید مستمری بگیر بازنشسته و یا از کار افتاده باشد.

نکته: در صورتی که افراد به دلیل حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بیکار شده باشند. نیاز به بررسی سابقه بیمه افراد نمی باشد. این افراد حتی اگر یک روز سابقه بیمه داشته باشند. با توجه به شرایط و بررسی آن، می توانند مقرری بیمه را دریافت نمایند.

دریافت بیمه بیکاری
(دریافت بیمه بیکاری)

چه زمانی دریافت بیمه بیکاری فرد قطع خواهد شد؟

 • اگر بیمه گذار در مدت زمان دریافت مقرری بیکاری، مشمول به دریافت مستمری بگیری بازنشتگی و یا از کار افتادگی شود، مقرری بیکاری او قطع خواهد شد.
 • در صورتی که فرد بیکار مجددا آغاز به کار نماید، مقرری بیمه او قطع خواهد شد.
 • اگر در زمان دریافت حق بیکاری فرد مجدد به کار اول خود باز گردد، مقرری بیکاری او قطع خواهد شد.
 • همچنین در صورتی که فرد بیمه گذار بدون هیچگونه دلیل موجهی از حضور در کلاس های سواد آموزی خودداری نماید. امور کار و تامین اجتماعی مقرری بیکاری او را قطع خواهد نمود.
 • در صورتی که بیمه گذار فوت نماید.
 • و در نهایت زمانی که فرد مجرد ۳۶ ماه و فرد متاهل ۵۰ ماه از حق بیکاری خود استفاده کرده باشند. مقرری بیکاری آنها قطع خواهد شد.

نکته: معمولا مقرری در نظر گرفته شده برای هر فرد، معادل ۵۵ % حقوق فرد در هنگام اشتغال او می باشد. اگر فرد متاهل باشد. به ازای هر عضو خانواده او حداقل ۱۰ % به مقرری او اضافه خواهد شد.

دیگر مقالات پیشنهادی ما