بیمه حوادث انفرادی چیست و غرامت‌های آن شامل چه مواردی می‌شود؟

بیمه حوادث انفرادی چیست و غرامت‌های آن شامل چه مواردی می‌شود؟

بیمه حوادث انفرادی چیست و غرامت‌های آن شامل چه مواردی می‌شود؟

بیمه حوادث انفرادی یکی از اقسام بیمه است که غرامت‌های مختلفی را می‌شود و در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به آن‌ها بپردازیم.

بیمه از جمله خدماتی است که هم اشخاص و هم اشیا را شامل می‌شود و در صورت بروز هرگونه حادثه‌ایی که تحت پوشش آن باشد، نسبت به جبران خسارت‌های وارد شده اقدام خواهد کرد. بیمه حوادث انفرادی یکی از اقسام بیمه اشخاص است که استفاده از آن در سال‌های رشد قابل توجهی داشته است. در ادامه این مقاله با بیمه حوادث انفرادی و غرامت‌هایی که این بیمه شامل می‌شود، بیشتر آشنا شوید.

بیمه حوادث انفرادی چیست؟

بیمه اشخاص شامل بیمه‌های مخلفی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بیمه حوادث است. بیمه حوادث به دو دسته انفرادی و گروهی تقسیم می‌شوند و از بیمه گذار در برابر حوادث پیش بینی نشده حمایت می‌کنند. برخی از حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث است، شامل: مسمومیت، غرق شدن، بخار، غرق شدن، بیماری‌هایی مانند سیاه زخم، کزاز،‌سوانح رانندگی، برق گرفتگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات می‌شود.

غرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی غرامت‌های مختلفی را شامل می‌شود و برای هریک‌ از آن‌ها پوشش‌هایی را در نظر گرفته است که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد:

۱.غرامت فوت

در صورتی بیمه گذار به دلیل حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه انفرادی است، فوت کند بیمه گر موظف به پرداخت سرمایه فوت وی به ذینفعان خواهد بود.

۲.سرمایه فوت و نقص عضو

در زمان عقد قرارداد بیمه نامه، بیمه گذار مبلغ سرمایه فوت خود را مشخص می‌کند که این مبلغ در بازه مشخصی تعیین شده است و دارای حداقل و اکثر از پیش تعیین شده‌ای خواهد بود.

۳.غرامت نقص عضو و از کار افتادگی

از غرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی نقص عضو یا از کار افتادگی کلی یا جزئی است. در صورتی که به علت بروز حوادثی که تحت پوشش بیمه‌نامه حوادث انفرادی اتفاقی برای فرد بیفتد که منجر به نقص عضو دائم یا کلی یا جزئی وی شود، شرکت بیمه گر باید نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند. مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند، شامل پرداخت کل مبلغ سرمایه بیمه خواهند شد و نقص عضو دائم کلی هستند که این موارد عبارتند از:

  1. نابینایی کامل و دائم هر دو چشم
  2. ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو دست حداقل از مچ
  3. از دست دادن هر دو پنجه پا
  4. ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو پا حداقل از مچ
  5. ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا حداقل از مچ
  6. قطع کامل نخاع
  7. برداشتن فک پایین
  8. ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش

غرامت‌های نقص عضو یا از کار افتادگی دائم جزئی نیز شامل موارد زیر می‌شود که در درصد غرامت در هریک از آن‌ها متفاوت خواهد بود:

نقص عضو یا از کار افتادگی

درصد غرامت

از دست دادن توانایی صحبت کردن (لال شدن) شامل از کار افتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان

۸۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو

۷۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد

۶۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ

۵۵

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست

۸۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست

۵۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست

۳۶

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست

۲۴

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه

۲۵

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت سبابه

۱۲

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه

۲۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از دو انگشت میانی

۱۵

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک

۱۰

فقدان دندان‌ها

۲۸

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران

۷۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق

۶۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ

۵۵

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا

۳۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست پا

۱۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از سایر انگشتان پا

۵

نابینا شدن یک چشم

۵۰

نابینا شدن یک چشم درصورتی‌که چشم دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل نابینا باشد

۸۰

از دست دادن شنوایی یک گوش

۳۵

از دست دادن شنوایی یک گوش درصورتی‌که گوش دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل ناشنوا باشد

۶۵

از دست دادن لاله گوش

۱۰

از دست دادن حس بویایی

۱۵

از دست دادن حس چشایی

۱۵

از دست دادن یک کلیه

۳۰

از دست دادن طحال

۷

از دست دادن بیضه

۵

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه

۲۰

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه

۲۰

دیگر مقالات پیشنهادی ما