طرح‌های بیمه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی بیمه سامان

بیمه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی

طرح‌های بیمه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی بیمه سامان

برای هر کسی خانه و اثاثیه بخش مهمی از سرمایه و دارایی است. اگر این اموال تحت حمایت بیمه آتش‌سوزی باشند، فکر و ذهن شما را از مسائلی رها می‌کند. نه فقط در صورت بروز حادثه احتمالی که در روزهای آرام با علم به داشتن بیمه‌نامه و تعهد شرکت بیمه‌ای، تا حدود زیادی از شر افکار مخرب هم رها خواهید شد.

بیمه سامان با ارائه طرح‌های مناسب و مطابق درخواست شما، حمایت حداکثری خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. از ویژگی‌های مهم این طرح‌های بیمه سامان عدم نیاز به بازدید در طرح‌های خانه امن و جامع خانوار برای صدور است. بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه ایران بر اساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار اعلام می‌کند صادر خواهد شد.

سه طرح در بیمه سامان برای رشته آتش‌سوزی در نظر گرفته شده است: طرح خانه امن، طرح جامع خانوار و طرح جامع آتش‌سوزی.

بیمه‌نامه آتش‌سوزی طرح خانه امن بیمه سامان

این بیمه‌نامه یک طرح جامع برای امنیت مالی و همچنین جانی است. این یک مزیت محسوب می‌شود، چرا که مطابق آیین‌نامه رشته آتش‌سوزی فقط خسارات مالی تحت پوشش بیمه‌نامه هستند. تا سرمایه معین حق بیمه را پرداخت می‌کنید و طبق نرخ روز تحت پوشش می‌روید.

خطرات تحت پوشش

 • ساختمان و تاسیسات با سرمایه اولیه ۳۰میلیون تومن حمایت در برابر آصا و سیل
 • اثاثیه با سرمایه ۱۰میلیون تومن حمایت در برابر آصا و سیل
 • اثاثیه منزل در مقابل سرقت طبق فهرست تا مبلغ ۱۰میلیون تومن
 • خسارات وارد به اموال اشخاص ثالث(همسایگان) در برابر آتش‌سوزی و انفجار تا ۲۰میلیون تومن

خسارات جانی شامل

 • برای یک نفر تا مبلغ ۱۰میلیون تومن
 • برای چند نفر تا مبلغ ۴۰میلیون تومن

هزینۀ پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه

 • حداکثر یک نفر تا ۱۰میلیون تومن
 • برای چند نفر تا ۴۰میلیون تومن

در صورتی که محل مورد بیمه پس از حادثه قابل سکونت نباشد، بیمه سامان متعهد می‌شود مبلغ ۶۰میلیون تومن هزینه اجاره و اسکان را برای حمایت پرداخت کند. تمام مبالغ تا ۵برابر قابل افزایش هستند، در صورتی که به همان نسبت حق بیمه را افزایش دهید.

طرح دوم بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه سامان
(طرح دوم بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه سامان)

طرح دوم بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه سامان

مواردی که بیمه سامان در این طرح پشتیبانی می‌کند همان‌هایی هستند که در طرح اول ذکر شدند. با این تفاوت که زلزله در این طرح پشتیبانی می‌شود.

بیمه‌گذار امکان افزایش سرمایه در طرح خانه سامان تا پنج برابر را دارد. حق بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد داشت.

ساختمان، تاسیسات و اثاثیه را می‌توان علاوه بر خطرهای طرح‌های عنوان شده، در مقابل خطرات زیر با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد:

 • زلزله و آتش‌فشان
 • ترکیدن لوله آب
 • طوفان و تندباد
 • سقوط هواپیما
 • ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران

طرح‌های بیمه سامان حافظ جان و مال شما در مقابل خطرات پیشبینی ناپذیر

مواردی که تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی در بیمه سامان هستند شامل: ساختمان، تاسیسات و اثاثیه موجود در منازل مسکونی به همراه مشاعات و مشترکات آن‌ها می‌باشد. خطرات اصلی آصا(آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار) و خطرات اضافی مثل طوفان، ترکیدگی لوله آب، سرقت با شکست حرز، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، سقوط هواپیما و … هستند.

روند کلی و گردش کار پرداخت خسارت

برای دریافت خسارت ناشی از خطراتی که بیمه‌گر به آن‌ها طبق درخواست بیمه‌گذار متعهد شده روندی ساده وجود دارد. ابتدا اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه‌گذار در فرم مربوطه است. پرونده توسط شرکت سامان تشکیل و ثبت می‌شود. مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن جمع‌آوری می‌شوند. کارشناس تعیین و به محل خسارت اعزام می‌شود. تمام موارد توسط کارشناس بیمه سامان رسیدگی و ارزیابی می‌شوند. خسارت محاسبه و حواله خسارت صادر می‌شود.

دیگر مقالات پیشنهادی ما