Skip to content

فهرست مطالب

آیا یک شخص میتواند چند بیمه نامه عمر داشته باشد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت بله، در زمینه تعداد بیمه های عمری که هر شخص می تواند داشته باشد بطور کلی محدودیتی وجود ندارد، اما باید توجه شود سرمایه فوت مجموع بیمه ها نباید از یک مبلغ مشخص فراتر رود؛ این مبلغ مشخص را هر ساله بیمه مرکزی معین می کند و شرکت های بیمه در صورتی که میزان سرمایه فوت بیمه گذار از مقدار اعلام شده از سوی بیمه مرکزی فراتر باشد موظفند که نسبت به جلب موافقت بیمه مرکزی در جهت صدور بیمه نامه مبادرت نمایند. پس شرکت های بیمه باید در فرم پیشنهادی خود که به متقاضی بیمه ارائه می دهند مجموع سرمایه فوتی که متقاضی از شرکت های بیمه-ای دیگر دریافت می کند را مورد پرسش قرار دهند و اگر این مقدار بیش از مقدار اعلامی از سوی بانک مرکزی بود باید نسبت به اقدامات لازم مبادرت نمایند، این اساس، بر پایه آیین نامه ۶۸ بیمه مرکزی می-باشد.

هر شخص چه اعداد بیمه عمر می تواند داشته باشد؟

پس هر شخص حقیقی می تواند بدون محدودیت در تعداد و تنها با در نظر گرفتن محدودیت در سقف سرمایه فوت که از سوی بیمه مرکزی اعلام می شود نسبت به خریداری و مشارکت بیمه های عمر اقدام نمایند. این سقف اعلامی نیز اکنون توسط بیمه مرکزی دویست میلیون تومان اعلام شده است.

مطلب مرتبط : خرید بیمه عمر و مستمری آنلاین از بیمه شو

سرمایه فوت همان اندوخته حاصل از پرداخت حق بیمه است؟

اما سرمایه فوت چیست؟ در مطالب قبل نیز به سرمایه فوت تا حدودی اشاره و مختصری توضیح داده شد، اما سرمایه فوت، فلسفه و هدف نهایی بیمه عمر می باشد، این سرمایه علاوه بر اندوخته و مقدار حق بیمه ای است که توسط بیمه گذار پرداخت می شود. پس از انعقاد قرارداد بیمه نامه، فرد تا پایان مدت قرارداد به پرداخت حق بیمه خواهد پرداخت و اندوخته ای برای خود سرمایه گذاری می کند که به این اندوخته سود نیز تعلق می گیرد حال اگر قبل از پایان مهلت و مدت قرارداد، بیمه شده فوت کند، اندوخته حساب او به علاوه سرمایه فوت که بر اساس مقدار حق بیمه پرداخت شده و آنچه در قرارداد منعقده شده می باشد به ذی نفعان این قرارداد پرداخت خواهد شد. اما اگر مدت قرارداد بدون اینکه فرد بیمه شده فوت کند، به پایان رسیده باشد، تنها سرمایه و اندوخته ای که محصول پرداخت حق بیمه ها به علاوه ی سود حاصل از آنها است به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

مطلب مرتبط :تفاوت حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی با مستمری بیمه های عمر و چیست؟

کجای قانون ذکر شده که برای هر بیمه گذار سقف سرمایه ی فوت، وجود خواهد داشت؟

در آیین نامه شماره ۶۸ بیمه مرکزی، که آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری نام دارد و قوانین و مقررات مربوط به این بیمه ها را وضع کرده است، ۳۶ ماده وجود دارد که در ماده هفتم، به مسئله سقف سرمایه فوت اشاره شده است. متن این ماده به این صورت است که :« هرگاه مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه‌نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده از دو میلیارد ریال متجاوز باشد، مؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی به صدور بیمه‌نامه مبادرت نمایند. بیمه مرکزی می‌تواند حداکثر مبلغ بیمه مذکور را سالانه تغییر دهد.» پس همانطور که از متن این ماده و آنچه پیش از این بیان شد، برمی آید، پر واضح است، یک نوع محدودیت غیر مستقیم برای بیمه گذار در تعداد بیمه های عمری که در آن ها ثبت نام می کند وجود دارد؛ وی می تواند در چند بیمه عمر مشارکت نماید اما باید مجموع سرمایه های فوت ناشی از تمام بیمه های عمر را نیز در نظر داشته باشد و این مبلغ بیش از میزان تعیین شده نباشد. لازم به ذکر است که این موضوع لزوما به این معنا هم نیست که اگر حدکثر میزان سرمایه فوت از سوی بیمه مرکزی در آن سال دویست میلیون وضع شد، فرد نخواهد توانست، به هیچ وجه بیشتر از آن، سرمایه فوت از بیمه ها دریافت نماید. خیر، اما بایستی شرکت بیمه مذکور برای صدور بیمه نامه وی، حتما با بیمه مرکزی هماهنگ نماید و ابتدا اجازه بیمه مرکزی را دریافت نماید. پس دقت شود، در صورت گذشت از سقف سرمایه فوت، مشارکت در تعداد بیشتری بیمه عمر غیرممکن نیست و فقط منوط به اجازه بیمه مرکزی می باشد.

مطلب مرتبط :تفاوت نظام بانکی با بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست ؟

آیا سقفی که هر سال بیمه مرکزی اعلام می کند، قراردادهای گذشته را نیز شامل می شود؟

ذکر این نکته الزامی می باشد که بدیهی است، سقف سرمایه فوتی که هر ساله از سوی بانک مرکزی تعیین می شود برای قرارداد هایی است که از این پس، منعقد خواهند شد، نه آن هایی که پیش از این بسته شده بودند. شاید بیمه مرکزی در سالی، این سقف را کاهش دهد و به این ترتیب، عده ای از قرارداد-هایی که پیش از این منعقد شده بود را نفی کند، روشن است که در این موارد، این سقف جدید، قرارداد-های گذشته را شامل نخواهد شد و آن ها به قوت خود باقی خواهند ماند.