Skip to content

فهرست مطالب

تفاوت نظام بانکی با بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست ؟

با توجه به مطالب قبل، دیگر کاملا مشخص است که ماهیت بیمه عمر، یک سرمایه گذاری بلندمدت می-باشد حال سوال این است که با این وجود، پس چه تفاوتی میان بیمه عمر و نظام بانکی در کشور وجود دارد، اگر تنها هدف سوددهی و سرمایه گذاری است، که این کار را می توان در بستر نظام بانکی کشور نیز به انجام رساند. برای رسیدن به پاسخ این سوال، مطلب را می توان از دو زاویه دید، اولاً تفاوت هایی که در ماهیت این دو ساختار وجود دارد و ثانیاً اینکه در خدمات مشابه شان چه تفاوت هایی موجود است

مطلب مرتبط :تفاوت حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی با مستمری بیمه های عمر و چیست؟

ماهیت این دو نظام با یکدیگر متفاوت است.

همانطور که می دانید بیمه ها برای جبران حوادث و خسارات ناشی از عوامل گوناگون بوجود آمده اند حال بیمه عمر، مهم ترین دارایی هر کس یعنی عمر و زندگی او را بیمه کرده است، بنابراین حالت سرمایه-گذاری نیز دارد. این بیمه دارای پوشش های بسیاری است که در جهت جبران خسارات فراهم آمده اند که این پوشش ها را مطلقا در نظام بانکی نمی توان یافت. برای مثال در بیمه های عمر پوششی داریم برای امراض خاص و در صورتیکه فرد به یکی از امراض خاص مبتلا شد، بیمه گر بخش زیادی ار هزینه های او و یا غرامتی بابت وضعیت بیمه گذار خواهد پرداخت اما در نظام بانکی چنین مسئله ای وجود ندارد. اگر فرد سرمایه گذار در بانک، حین مدت زمان سرمایه گذاری خود دچار آسیبی شود که بتوان او را ازکارافتاده نامید و دیگر نتواند درآمدی بدست بیاورد و آن را برای سرمایه گذاری در بانک قرار دهد، عملا روند سرمایه گذاری نیز از کار خواهد افتاد، اما در بیمه عمر یکی از مزیت ها اینست که فرد از کار افتاده، تحت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه قرار خواهد گرفت، به این معنی که دیگر نیازی به پرداخت حق بیمه نخواهد داشت، از طرف دیگر هم قرارداد یا بیمه نامه او نیز بدون تغییر در نحوه مشارکت به قوت خود باقی خواهد ماند. بیمه عمر، پوشش های بسیار دیگری هم دارد که ماهیت جبرانی دارند مثل پوشش هزینه های درمانی، اما در نظام بانکی به علت ماهیت آن، چنین خدماتی ارائه نخواهد شد. پس تا به اینجای کار روشن شد که اساساً در ماهیت این دو ساختار و نظام تفاوت هایی موجود است و نمی توان در یک مرتبه قرارشان داد، اما در هر صورت مشابهت هایی نیز در برخی خدمات دارند که در ادامه به تفاوت-هایشان در ارائه خدمات مشابه اشاره خواهد شد.

مطلب مرتبط :علت لزوم بیمه عمر و سرمایه گذاری علاوه بر بیمه تأمین اجتماعی چیست ؟

تفاوت در خدمات مشابه
(تفاوت در خدمات مشابه)

تفاوت در خدمات مشابه

همانطور که بیان شد، بیمه عمر هم مانند بانک، یک سرمایه گذاری به حساب می آید اما در همین مورد نیز تفاوت هایی بین این دو ساختار مشاهده می شود. در بیمه عمر، هنگام خریداری و شروع مشارکت، قراردادی تحت عنوان بیمه نامه وضع می شود که در آن ماهیت این سرمایه گذاری، جزئیات، مفاد و شرایط آن تعیین می شود، پس بنابراین در تمام طول مدت این قرارداد بلندمدت، شرایط و مفاد این قرارداد از جمله سود سرمایه گذاری تغییری نخواهد کرد مگر به خواست خود بیمه گذار که این یک مزیت برای سرمایه گذاران محسوب می شود. اما در نظام بانکی، سود سرمایه گذاری هر ساله و بر طبق تورم و دیگر سیاست های اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد. در سرمایه گذاری بانکی، به علت در دسترس بودن آن، قدرت نقدینگی زیادی وجود دارد، اما در سرمایه گذاری بلندمدت در بیمه عمر، بیمه گذار به جهت در دسترس نبودن زیاد این سرمایه و اجبار در پرداخت حق بیمه بطور منظم و طبق قرارداد به سمت کاهش مصرف های اضافی و سرمایه گذاری نقدینگی خود حرکت خواهد کرد که این برای اهداف بلندمدت مناسب تر می باشد.

مطلب مرتبط :آیا بیمه عمر شامل جبران هزینه درمانی و بیمه های تکمیلی هم میشود؟

دریافت وام

در نظام بانکی و سرمایه گذاری هایی که در این بستر انجام می شود، اخذ وام یک فرآیند پردردسر و سرسام آور می باشد که همین فرآیند پرپیچ و خم آن، بسیاری را از ادامه مسیر پشیمان می کند، اما در ساختار بیمه عمر، بیمه گذار به راحتی خواهد توانست بر طیق شرایط شرکت بیمه، از محل اندوخته حساب بیمه عمر خود تا حداکثر مبلغ مشخص شده توسط بیمه گر، به راحتی و در طی زمان کمتری، نسبت به اخذ وام اقدام نماید و طی حدود یک تا سه سال و در تعداد اقساطی که خود بیمه گذار تعیین می کند آن را بازپراخت نماید

تسویه مطالبات پس از فوت صاحب سرمایه

در ساختار بیمه عمر، اندوخته سرمایه گذاری بطور کلی مجزا از ساختار طلب و مطالبه می باشد، بدین معنا که در صورت فوت بیمه گذار هیچ گونه دخل و تصرفی در مقدار اندوخته فرد در جهت تسویه مطالبات طلبکاران نمی توان انجام داد؛ با وجود اینکه در ساختار نظام بانکی این کار به راحتی میسر است و پس از مرگ صاحب حساب، از محل سرمایه های او نسبت به تسویه بدهی هایش اقدام خواهد شد.مطلب مرتبط :تغییر در شرایط بیمه عمر چگونه امکان پذیر است ؟

مالیات بر ارث
(مالیات بر ارث)

مالیات بر ارث

در نظام بانکی، پس از مرگ صاحب حساب سرمایه گذاری، بر اندوخته و سرمایه او تا زمان تعیین انحصار وراثت، مالیات بر ارث، اخذ خواهد شد، در صورتی که ساختار بیمه عمر معاف از این نوع مالیات بوده و پس از مرگ بیمه گذاری هیچ گونه مالیاتی نه از محل اندوخته او و نه از سرمایه فوت که قرار است به ذی-نفع تعلق گیرد، اخذ نخواهد شد.

نتیجه گیری کلی

بیمه عمر دارای مزیت هایی است که ساختار بانکی فاقد آنها می باشد و هرگز نمی توان یکی را جایگزین دیگری نمود، بلکه این ها در ساختار اقتصادی مکمل یکدیگر هستند نه جایگزین. بیمه عمر نه تنها ماهیت سرمایه گذاری دارد، بلکه از پوشش های جبرانی مفیدی نیز برخوردار هستند که می توانند پشتوانه خوبی برای جلوگیری از ضرر های اقتصادی در این شرایط ملتهب اقتصاد باشند.