طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، جهت صدور بیمه شخص ثالث، نسخه کاغذی حذف شده و نسخه الکترونیکی بیمه نامه برای بیمه گزار ارسال می شود.

طرح‌ها و پوشش‌ های بیمه عمر رازی

تاریخ انتشار: 08 مهر ماه 1399

نویسنده: واحد تولید محتوا

دیدگاه‌های این مقاله: 0

تعداد بازدید: 4914

طرح‌ها و پوشش‌ های بیمه عمر رازی

بیمه عمر رازی، از دسته بیمه‌نامه‌هایی است که در طرح‌ها و پوشش‌های مختلفی متناسب با نیازها و بوجه بیمه‌گذاران به آنها ارائه می‌شود که البته در ادامه به‌ آنها خواهیم پرداخت.

اگر این مطلب برای شما جذاب است و دوست دارید به اگاهی‌های خود بیفزایید بهتر است تا انتهای این مطلب با بیمه‌شو همراه باشید.

طرح‌های بیمه عمر رازی

بیمه‌نامه جامع عمر و سرمایه‌گذاری طرح بیمه زندگی آینده‌ساز رازی

طرح بیمه زندگی آینده‌ساز رازی از کامل‌ترین انواع بیمه عمر یا زندگی و سرمایه‌‌گذاری به‌شمار می‌آید که همراه با مجموعه‌ای از پوشش‌های بیمه‌ای، توسط شرکت بیمه رازی ارائه می‌شود؛ این طرح در پوشش‌های خود، امکان ارائه دو نوع پوشش را برای فرد بیمه‌شده فراهم می‌کند:

 1. پوشش فوت به هر علت
 2. پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

مزایای طرح بیمه زندگی آینده‌ساز بیمه رازی

 • اگر فرد بیمه‌شده به علتی فوت کند، استفاده‌کنندگان یا ذینعان فرد بیمه‌گذار می‌توانند از سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را به دو صورت به صورت یکجا و یا مستمری دریات کنند.
 • درصورتی‌که بیمه‌گذار فوت کند و فوت وی ناشی از حوادث مشمول بیمه باشد، سرمایه بیمه تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت بیمه‌شده و همراه اندوخته بیمه‌نامه به ذینعان وی پرداخت می‌شود.
 • درصورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و یا جزئی) ناشی از حادثه فرد بیمه‌گذار باشد، سرمایه ازکارافتادگی به وی پرداخت می‌شود.
 • درصورتی‌که فرد بیمه‌گذار دچار ازکارافتادگی کامل و دائم شود، از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه به هر علت بیمه عمر رازی بهره‌مند می‌گردد.
 • فرد بیمه‌شده می‌تواند برای جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه، حداکثر معادل ده درصد سرمایه فوت به هر علت را استفاده کند.
 • پوشش امراض بیمه عمر رازی برای پنج دسته بیماری است که فرد بیمه‌گذار می‌تواند به ازای هر بیماری حداکثر تا سقف سیصد میلیون ريال از آن استفاده کند:
 1. انواع سرطان
 2. سکته قلبی
 3. سکته مغزی
 4. جراحی باز قلب
 5. پیوند اعضای اصلی بیمه
 • درصورتی‌که فرد بیمه‌گذار در طول مدت داشتن بیمه‌نامه مربوطه فوت نماید، می‌تواند تا ده سال از پرداخت مستمری بهره‌مند گردد.
 • از دیگر پوشش‌های این طرح میتوان به فراهم بودن امکان پرداخت مستمری معادل یک تا سه برابر حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم و به هر علت بیمه‌شده، اشاره کرد.
 • تضمین سود سرمایه گذاری در بلندمدت از دیگر پوشش‌های این طرح است.
 • در این طرح پس از گذشت دو سال از شروع بیمه‌نامه، امکان پرداخت وام از محل اندوخته بیمه‌نامه به بیمه گذار وجود دارد.
 • امکان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه از دیگر پوشش‌های مشمول این طرح است.
 • بهره‌مندی فرد بیمه‌گذار از معافیت‌های مالیاتی نیز از پوشش‌های طرح مذکور است
 • در این طرح پرداخت حق بیمه به روشهای ذیل امکان‌پذیر است:
 1. نقدی
 2. سالیانه
 3. اقساط ماهیانه (دوماهه، سه ماهه، چهارماهه، شش ماهه)
 • در این طرح امکان انتخاب میزان سرمایه بیمه‌نامه توسط نظر بیمه‌گذار وجود دارد.
 • امکان افزایش حق بیمه برای جبران اثرات تورم.
 • امکان تخصیص روزشمار سود در این طرح وجود دارد.
 • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند.
 • امکان حفظ پوشش‌های بیمه ای در صورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته بیمه نامه).
 • امکان دیگری در پوشش‌های این طرح وجود دارد، تبدیل بیمه‌نامه طرح آینده‌ساز به بیمه بازنشستگی دلخواه اعم از کوتاه مدت و مادام العمر است.

طرح طلوع بیمه عمر رازی

طرح طلوع بیمه عمر رازی

 

بیمه‌ جامع عمر و سرمایه‌گذاری طرح طلوع رازی

 • بیمه‌گذار از این طریق این طرح  که از طرح‌های بیمه عمر رازی است، قادر است از اندوخته یا حق بیمه پرداختی خویش در طول مدت بیمه‌نامه استفاده کند.
 • در این طرح سود سرمایه‌گذاری در بلند مدت تضمین می‌شود.
 • بیمه‌گذار از محل اندوخته خویش پس از گذشت دو سال از شروع بیمه نامه، امکان پرداخت وام را داراست.
 • بیمه رازی در این بیمه‌نامه امکان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه خود را دارد که این طرحی دیگر از طرح‌های بیمه عمر رازی است.
 • اگر فرد بیمه‌گذار به هر علتی فوت نماید، در این بیمه‌نامه پرداخت اندوخته یا سرمایه فوت در این بیمه‌نامه به دو صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه‌نامه به ذینفعان متوفی پرداخت می‌گردد.
 • در این بیمه‌نامه از طرح‌های بیمه عمر رازی علاوه بر سود تضمین‌شده، سود مشارکت در منافع نیز پرداخت می‌گردد.
 • پوشش امراض خاص از دیگر پوشش‌های طرح طلوع بیمه عمر رازی است که با سقف پوشش‌دهی حداکثر سی درصد به فرد بیمه‌شده ارائه می‌شود و او می‌تواند تا سن شصت سالگی از آن به‌مند شود؛ بیماری‌های ذکرشده شامل:
 1. انواع سرطان
 2. سکته قلبی
 3. سکته مغزی
 4. جراحی باز قلب
 5. پیوند اعضای اصلی بدن
 • فرد بیمه‌شده می‌تواند تا سقف ده درصد از سرمایه فوت به هر علتی، از هزینه‌های پزشکی بیمه‌نامه خویش استفاده کند.
 • در این طرح که از دیگر طرح‌های بیمه عمر رازی است، اگر فرد بیمه‌شده دراثر حادثه به ازکارافتادگی کامل و دائم دچار شود، از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود.

سایر مزایای طرح طلوع بیمه عمر رازی

 1. بیمه‌گذار در این طرح از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شود.
 2. بیمه رازی در این طرح از بیمه عمر خود، امکان پرداخت اقساط را به‌صورت نقدی (یکجا)، سالانه و ماهانه (شش ماهه، سه ماهه، دو ماهه) در اختیار فرد بیمه‌گذار قرار می‌دهد.
 3. امکان انتخاب سرمایه بیمه‌نامه طبق نظر بیمه‌گذار وجود دارد.
 4. امکان افزایش حق بیمه برای جبران اثرات تورم برای بیمه‌گذار وجود دارد.
 5. در این طرح که یکی از طرح‌های بیمه عمر رازی به‌شمار می‌آید، سود به صورت روز شمار تخصیص داده می‌شود.
 6. به بیمه‌گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند، سود تشویقی تعلق می‌گیرد.
 7. درصورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار با بهره‌مندی از محل اندوخته بیمه‌نامه وی، امکان حفظ پوشش‌های بیمه‌ای نیز وجود دارد.

بیمه تأمین آینده فرزندان طرح امید

 • پوشش سرمایه فوت به هر علتی فرد بیمه‌شده به دو صورت یکجا و یا مستمری
 • در صورت فوت فرد بیمه‌گذار در اثر حادثه حداکثر تا چهار برابر سرمایه فوت (به هر علت) به‌همراه اندوخته بیمه‌نامه به ذینفعان پرداخت می‌شود.
 • اگر بیمه شده به هر کدام از بیماری‌هایی ذیل مبتلا گردد، می‌تواند تا سن شصت سالگی تا میزان سی درصدی سرمایه فوت از این پوشش استفاده نماید.
 1. سکته قلبی
 2. سکته مغزی
 3. انواع سرطان
 4. جراحی باز قلب
 5. پیوند اعضای اصلی بدن
 • اگر بیمه گذار به هر علت به عراضه ازکارافتادگی چار شود، می‌تواند از سرمایه ازکارافتادگی بیمه‌نامه عمر بیمه رازی خود بهره‌مند گردد.
 • اگر شخص بیمه‌شده در اثر حادثه دچار آسیب‌دیدگی شود و نیاز داشته باشد از هزینه پزشکی استفاده کند، می‌تواند از این پوشش جبران هزینه‌های پزشکی استفاده نماید.

بیمه زندگی طرح مشترک رازی

در ابتدا باید متذکر شویم که در این بیمه‌نامه بیمه‌شدگان به دو گروه بیمه اصلی و بیمه‌شده فرعی تقسیم می‌شود.

 • درصورت فوت فرد بیمه‌شده اصلی در طول مدت بیمه‌نامه مذکور، اندوخته بیمه‌نامه به‌همراه سرمایه فوت به ذینفعان وی پرداخت می‌شود.
 • در صورت فوت فرد بیمه‌شده فرعی نیز سرمایه فوت به ذینفعان بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.
 • پوشش امراض از دیگر پوشش‌های طرح زندگی طرح مشترک بیمه رازی است که هر کدام از بیمه‌شدگان می‌توانند در صورت ابتلا به هریک از بیماری‌های ذیل استفاده کنند
 1. سکته قلبی
 2. سکته مغزی
 3. انواع سرطان
 4. پیوند اعضای اصلی بدن
 5. جراحی باز قلب
 • اگر هر یک از بیمه‌شدگان، چه اصلی، چه فرعی در اثر حادثه فوت کند تا چهار برابر مبلغ سرمایه فوت به هر علت به ذینفعان آنها پرداخت می‌شود.
 • اگر بیمه شده اصلی در طول مدت داشتن بیمه عمر رازی دچار ازکارافتادگی شود، براساس قوانین مندرج در بیمه‌نامه مذکور، از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود.
 • چنانچه در طول مدت زمان بیمه‌نامه عمر بیمه رازی، هر کدام از بیمه‌شدگان (اصلی - فرعی) در اثر حادثه دچار نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) گردند، می‌توانند از طریق این طرح از بیمه رازیسرمایه نقص عضو بیمه‌نامه خویش استفاده کنند.
 • امکان دارد هر کدام از بیمه‌شدگان (اصلی - فرعی) در اثر حادثه به استفاده از هزینه پزشکی نیاز پیدا کنند بدین منظور بیمه‌گذاران می‌توانند حداکثر تا ده درصد مبلغ سرمایه فوت به هر علت، برای جبران هزینه‌های پزشکی از این پوشش استفاده نمایند.
 • درصورتی‌که تا زمان پایان مدت بیمه‌نامه، بیمه‌شدگان در قید حیات باشند، براساس قوانین مندرج در این بیمه‌نامه، کل اندوخته به آن فرد بیمه‌شده پرداخت می‌گردد.

طرح بازنشستگی بیمه عمر رازی

طرح بازنشستگی بیمه عمر رازی

 

بیمه بازنشستگی رازی

به‌واسطه اینکه دوران بازنشستگی دورانی است که دیگر مشغول به‌کار نیستید و سن و سالی از شما گذشته است، به دوران  آرامش شهرت دارد اما بدیهی است که این دوران با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌روست؛ بدین منظور بیمه رازی طرحی را تحت‌ عنوان بیمه بازنشستگی که یکی از طرح‌های بیمه عمر رازی است، تعریف کرده است که بیمه‌گذاران قادر باشند تا حد زیادی از دغدغه‌های زندگی خویش بکاهند؛ این طرح از بیمه رازی سه هدف کلی را دنبال می‌کند که به شرح ذیل است:

 1. آینده ما  خانواد‌تان را تامین می‌کند.
 2. یک سرمایه‌گذاری سودآور برای شما محسوب می‌شود.
 3. از نگرانی‌هایی که ممکن است از بابت هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌‌ای مانند هزینه‌های پزشکی و درمانی به‌وجود ‌آید، می‌کاهد.

پوشش‌های طرح بیمه بازنشستگی رازی

 • اگر بیمه‌شده، به هر علتی فوت نماید سرمایه فوت به هر علت وی به ذینفعان او پرداخت می‌شود که البته میزان سرمایه فوت این شخص بر اساس حق بیمه پرداختی وی محاسبه می‌گردد.
 • در صورتی که بیمه‌گذار در اثر حادثه فوت کند، براساس توافق مندرج بیمه‌شده و بیمه‌گر در بیمه‌‌نامه، تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت، به همراه اندوخته بیمه‌نامه به ذینفعان پرداخت می‌شود.
 • اگر فرد بیمه‌شده تا مدت زمان پایان بیمه‌نامه در قید حیات باشد، قادر است اندوخته بیمه‌نامه را به‌صورت مستمری دریافت نماید.
 • امکان استفاده از پوشش هزینه‌های پزشکی و درمانی در زمانی که بیمه‌گذار در اثر حاده به این جبران این هزینه‌ها نیازمند شده باشد، وجود دارد
 • امکان ارائه پوشش ازکارفتادگی برای مواردی که در اثر حادثه نقص عضو شده‌اند.
 • درصورتی‌که فرد بیمه‌شده به ازکارافتادگی و یا نقص عضو دچار شود، از طریق این طرح بیمه رازی قادر است از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و پوشش نقص عضو استفاده نماید.

دیدگاه های کاربران