طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، جهت صدور بیمه شخص ثالث، نسخه کاغذی حذف شده و نسخه الکترونیکی بیمه نامه برای بیمه گزار ارسال می شود.

کمبود ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری در کشور

تاریخ انتشار: 26 آذر ماه 1399

نویسنده: واحد تولید محتوا

دیدگاه‌های این مقاله: 0

تعداد بازدید: 1658

کمبود ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری در کشور

برای خواندن این خبر با بیمه‌شو همراه باشید.

شمس‌الدین شمسی در طی یک مصاحبه بیان نمود که: " یکی از مشکلاتی که در حوزه پرستاری وجود دارد، مشکل کمبود نیروهای درمانی می‌باشد؛ به‌طوری که ما میانگین برای هر تخت، 0.9 پرستار در اختیار داریم و این در حالی است که طبق استاندارد جهانی باید به ازای هر تخت 2.5 پرستار وجود داشته باشد. لازم به ذکر است کمبود نیروی درمانی موجب کاهش کیفیت درمان بیماران می‌گردد."

وی افزود: " به طور کلی ما با کمبود 100 تا 150 هزار نیرو پرستار در کشور مواجه هستیم که با توجه به استخدامی‌هایی که اخیراً صورت گرفته است، اندکی از این مقدار کاسته می‌شود، اما همچنان ما با کمبود نیرو پرستاری مواجه بوده و فاصله زیادی با استاندارد جهانی خواهیم داشت. با توجه به شیوع بیماری کرونا و ابتلا پرستاران به این ویروس، این عزیزان به مدت دو هفته قادر به خمت رسانی نیستند و همین موضوع کمبود نیروی درمانی را تشدید می‌نماید. "

رئیس شورای عالی نظام پرستاری نیز در این زمینه بیان نمود : " با توجه به کمبود نیروهای انسانی، اقدام برای جذب پرستاران صورت گرفته است، اما انجام آن به کندی در حال پیشگیری است؛ در حالی که کادر درمانی به علت کرونا پیوسته در حال فعالیت است."

پرستاران-و-کرونا

پرستاران و کرونا

 

شمسی در ارتباط با معوقات و مطالبات پرستاران اضافه نمود : "  درباره پرداختی‌ها چند مسئله مطرح می‌باشد. اولین مورد بحث معوقات پرستاران و کادر درمانی است که فاصله زمانی پرداخت آن‌ها به سه تا چهار ماه کاهش یافته است، اما متاسفانه مبلغ آن‌ها نیز کاهش یافته است.

علت این کاهش این است که با شیوع کرونا، میزان جراحی‌ها و خدمات درمانی متفرقه کاهش یافته که این موضوع کاهش درآمد بیمارستان را در پی خواهد داشت و منجر به کاهش مبلغ پرداختی به این افراد می‌گردد. این کاهش مبالغ پرداختی در حالی است که وظایف پرستاران در این دوران چند برابر گشته است."

وی افزود: " یکی از گله‌های پرستاران، در ارتباط با عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است که در نهایت موجب این کاهش مبالغ پرداختی گردیده است. این قانون 14 سال پیش مصوب گردیده که تا تفوت بین پزشکان و پرستاران از بین برود."

دیدگاه های کاربران