طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، جهت صدور بیمه شخص ثالث، نسخه کاغذی حذف شده و نسخه الکترونیکی بیمه نامه برای بیمه گزار ارسال می شود.

مقالات صنعت بیمه

مرتب‌سازی مقالات بر اساس:

آخرین مقالات

BimeShoInsurance Online Shop021-57791111info@bimesho.com