بیمه درمان تکمیلی گروهی آسماری

بیمه-درمان-تکمیلی-آسماری

بیمه درمان تکمیلی یکی از خدمات کارآمد صنعت بیمه است که درراستای تکمیل خدمات بیمه درمانی پایه صورت ارائه می‌گردد. شرکت بیمه آسماری یکی از شرکت‌های فعال در صنعت بیمه است که مزایای زیادی را برای بیمه‌گذاران ارائه نموده و یکی از بهترین ارائه‌دهندگان بیمه درمان تکمیلی گروهی می‌باشد و کارفرمایان می‌توانند آن را تهیه نمایند.

Continue reading