تمام نکاتی که باید درباره الحاقیه بیمه بدنه بدانید

الحاقیه-بیمه-بدنه

صدور الحاقیه بیمه بدنه براساس قیمت واقعی اتومبیل شما، تنها روش مطمئنی‌ست که مانع از تحمیل هزینه‌های جانبی در هنگام وقوع خسارت خواهد شد.شرکت‌های بیمه پنج نوع الحاقیه بیمه بدنه را در نظر گرفته‌اند که از هر کدام از آنها در موقعیت‌های مشخصی برای اصلاح و تغییر جزئیات بیمه‌نامه بدنه استفاده می‌شود.

ادامه مطلب