بیمه مسئولیت میهن

بیمه-مسئولیت-میهن

بیمه مسئولیت میهن یکی از خدمات شرکت بیمه میهن است که مزایای زیادی برای کارفرمایان دارا بوده و خساراتی که کارفرمایان مسئول جبران آن می‌باشند را پرداخت می‌نماید. بیمه مسئولیت دارا انواع گسترده‌ای است که هر فرد باید متناسب با شرایط و فعالیت‌های خود نسبت به تهیه یکی از آن‌ها اقدام نمایند.

Continue reading