بیمه اندوخته دار امید کارآفرین چیست و چه پوشش هایی دارد؟

بیمه-اندوخته-دار-امید-کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین از اولین بیمه‌گرهایی‌ست که به ارائه‌ی بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی مختلط با امکان سرمایه‌گذاری پرداخت. در این نوع از بیمه‌نامه‌های عمر، هم شرط حیات و هم شرط فوت بیمه‌شده تحت پوشش شرکت بیمه کارآفرین قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب