استعلام و خرید بیمه بدنه آسماری

بیمه بدنه آسماری

بیمه بدنه آسماری از انواع بیمه‌نامه‌های اتومبیل است که در آن خسارت‌های مالی ناشی از حوادث مختلف توسط شرکت بیمه آسماری جبران خواهد شد. دیگر بیمه بدنه برای جبران خسارت‌های مالی در نظر گرفته شده است و مسئولیتی بابت جبران خسارت‌های جانی به‌خصوص در حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت ندارد.

ادامه مطلب