آیا بیمه کردن خودروهایی با عمر بالا و قدیمی امکان پذیر است؟

بیمه خودرو قدیمی

هرچه سن خودرو بیشتر می‌شود، هزینه‌ها و ریسک نگهداری آن نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل، شرکت‌های بیمه نیز ممکن است با سخت‌گیری و احتیاط بیشتری برای خودروهای مدل پایین و قدیمی بیمه‌نامه صادر کنند.

ادامه مطلب