بیمه خودرو و انواع آن چیست؟

بیمه-خودرو

بعد از خرید خودرو نوبت به بیمه خودرو می‌رسد. یکی از دغدغه‌های دارندگان خودرو پیدا کردن بهترین پوشش بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث است. در این میان، شرکت‌های بیمه‌ نیز با یکدیگر در رقابت‌اند تا بهترین پوشش‌های بیمه‌ای را ارائه دهند.

ادامه مطلب

نکاتی که باید هنگام انتخاب بیمه خودرو در نظر گرفته شود

بیمه-خودرو

بیمه‌ی خودرو یا بیمه‌ی جامع خودرو به مجموع بیمه‌نامه‌هایی اشاره می‌کند که برای اتومبیل صادر می‌شوند. در ایران، سه پوشش بیمه‌ای برای وسایل نقلیه‌ی موتوری ارائه می‌شود؛ بیمه‌ی بدنه، بیمه‌ی شخص ثالث و بیمه‌ی حوادث راننده. در هر کدام از این بیمه‌نامه‌ها، بخشی از ریسک‌های مربوط به خودرو و حوادث رانندگی پوشش داده می‌شود.

ادامه مطلب