بیمه تکمیلی شرکتی چیست و چه پوشش هایی دارد؟

بیمه-تکمیلی-شرکتی

شرکت‌های بیمه ترجیح می‌دهند این بیمه‌نامه را به‌صورت گروهی یا شرکتی صادر کنند تا ریسک وقوع حادثه و خسارت بین تعداد زیادی از افراد همگون پخش شود. و بهترین راه برای تشکیل این گروه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های کاری خواهد بود.

ادامه مطلب