بیمه تکمیلی شرکتی

بیمه-تکمیلی-شرکتی

بیمه تکمیلی شرکتی یکی از انواع بیمه تکمیلی گروهی است که تعداد اندکی از شرکت‌های بیمه‌ای به ارائه آن می‌پردازند. در این حالت بسیاری از شرکت‌هایی که تعداد کارمندان آن‌ها محدود می‌باشد، می‌توانند نسبت به تهیه این بیمه‌نامه اقدام کرده و از شرایط، پوشش‌ها و مزایای آن به بهترین شکل برخوردار گردند.

Continue reading