با پوشش های بیمه تکمیلی سرمد آشنا شوید

بیمه-تکمیلی-سرمد

بیمه‌نامه درمان تکمیلی تنها راهکار عملی و واقعی برای جبران هزینه‌های درمان و خدمات پزشکی ا‌ست. با داشتن پوشش درمان تکمیلی، به‌راحتی می‌توانید با مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی از خدمات درمانی مختلف استفاده کنید و بخش زیادی از هزینه‌ی پرداختی را از شرکت بیمه دریافت کنید.

ادامه مطلب