بیمه شخص ثالث آسماری، بیمه ای برای مناطق آزاد

بیمه-شخص-ثالث-آسماری

بیمه‌ شخص ثالث آسماری، خسارت‌های جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی را جبران می‌کند. یعنی اگر بیمه‌گذار به‌عنوان مقصر حادثه شناخته شود، شرکت بیمه آسماری براساس جزئیات و سقف تعهدات بیمه‌نامه خسارت‌های جانی، مانند هزینه‌های درمان و بستری و همچنین خسارت‌های مالی، مانند خسارت وارد شده به بدنه‌ی اتومبیل شخص ثالث را از طرف بیمه‌گذار به شخص یا اشخاص زیان‌دیده پرداخت خواهد کرد.

ادامه مطلب