بیمه عمر چیست و چرا باید آن را داشته باشیم؟

بیمه-عمر

بیمه عمر یک قرارداد حقوقی‌ست که بین شرکت بیمه و فرد خواهانِ بیمه جاری می‌شود. در این قرارداد، بیمه‌گذار موظف است حق‌بیمه‌ی مشخص‌شده را در زمان‌های معینی پرداخت کند.

ادامه مطلب