بیمه مسئولیت میهن چه پوشش هایی دارد؟

بیمه-مسئولیت-میهن

بیمه مسئولیت میهن برای جبران خسارتی که از سمت بیمه‌گذار به شخص یا اشخاص ثالث وارد شده است، صادر می‌شود. در هر کدام از طرح‌ها و پوشش‌های بیمه مسئولیت میهن، جنبه‌های مشخصی از مسئولیت بیمه‌گذار تحت‌حمایت شرکت بیمه میهن قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب