بیمه مسئولیت پزشکان کوثر

بیمه-مسئولیت-پزشکان-کوثر

بیمه مسئولیت پزشکان یکی از انواع بیمه مسئولیت است که بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای به ارائه آن با شئرایط مختلف می‌پردازند. شرکت بیمه کوثر ازجمله شرکت‌های ارائه‌دهنده این بیمه‌نامه است که افراد می‌توانند آن را با بهترین شرایط از این شرکت خریداری کرده و در زمان بروز خسارات پزشکی و پیراپزشکی از مزایای آن بهره‌مند گردند.

Continue reading