بیمه شخص ثالث میهن

بیمه-شخص-ثالث-میهن

بیمه شخص ثالث میهن یکی از خدماتانی شرکت بیمه است که خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث را با بهترین شرایط و تا سقف معینی پرداخت می‌نماید. برای خرید این بیمه‌نامه شما به یکی از نمایندگی‌های بیمه میهن مراجعه کرده و ضمن مشورت با کارشناس مربوطه نسبت به خرید بیمه اقدام نمایید.

Continue reading

بیمه عمر میهن

بیمه-عمر-میهن

بیمه عمر میهن یکی از خدمات کاربردی این شرکت بیمه است. این بیمه‌نامه در انواع مختلف ارائه گشته و هر کدام از آن‌ها در شرایط مختلف از شما به بهترین شکل حمایت می‌نماید؛ تنها کافی است که شما در هنگام خرید بیمه دقت کرده و بهترین بیمه‌نامه را متناسب با شرایط، نیازها و توانایی مالی خود خریداری نمایید.

Continue reading

بیمه مسئولیت میهن

بیمه-مسئولیت-میهن

بیمه مسئولیت میهن یکی از خدمات شرکت بیمه میهن است که مزایای زیادی برای کارفرمایان دارا بوده و خساراتی که کارفرمایان مسئول جبران آن می‌باشند را پرداخت می‌نماید. بیمه مسئولیت دارا انواع گسترده‌ای است که هر فرد باید متناسب با شرایط و فعالیت‌های خود نسبت به تهیه یکی از آن‌ها اقدام نمایند.

Continue reading

بیمه بدنه میهن

بیمه-بدنه-میهن

بیمه بدنه میهن یکی از خدمات این شرکت بیمه است که مزایای زیادی برای بیمه‌گذاران دارا بوده و افراد می‌توانند به راحتی خسارات وارده به خودرو خود را جبران نموده و از مزایای آن بهره‌مندد گردید. شما می‌توانید این بیمه‌نامه را از نمایندگی‌های رسمی شرکت بیمه خریداری نموده و از مزایای آن بهره‌مند گردید.

Continue reading