در بیمه شو چه بیمه نامه هایی صادر می شود؟

بیمه-شو

بیمه‌شو یک ارائه‌دهنده‌ی خدمات آنلاین بیمه‌ای است که از طریق آن هم با بیمه‌نامه‌های مختلف آشنا می‌شوید، هم به زبانی ساده با تعریف و پوشش‌های مختلف بیمه‌نامه‌های پرکاربرد آشنا می‌شوید و هم در فرایندی بی‌دردسر می‌توانید جزئیات و حق‌بیمه‌ی یک بیمه‌نامه‌ی مشخص را نزد بیمه‌گرهای مختلف مقایسه کنید.

ادامه مطلب

نکات مهم در مورد بیمه بدنه و شخص ثالث

بیمه-شخص-ثالث

بیمه‌نامه‌ بدنه و شخص ثالث بیشترین تعداد بیمه‌نامه‌ی صادر شده را به خود اختصاص می‌دهند. البته که عجیب هم نیست، به تعداد هر کدام از ماشین‌ها و موتورسیکلت‌هایی که در خیابان می‌بینید، باید یک بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث هم وجود داشته باشد. از طرف دیگر، با در نظر گرفتن قیمت خودرو و لوازم یدکی آن، نمی‌شود که صاحب خودرو باشی و از خرید بیمه بدنه صرف‌نظر کنی.

ادامه مطلب

از شرکت های بیمه آنلاین چه می دانید؟

بیمه-آنلاین

بیمه‌ی آنلاین بیمه‌ای‌ست که بیمه‌نامه‌ی آن از طریق درگاه‌های اینترنتی فروش بیمه صادر شده باشد. گاهی‌اوقات نمایندگی‌ها یا خود شرکت‌های بیمه سایتی را برای خرید و تمدید بیمه‌نامه‌های همان شرکت راه‌اندازی می‌کنند.

ادامه مطلب

بیمه چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

بیمه-جیست

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.بیمه قراردادی بین شرکت بیمه و بیمه‌گذار است. در این قرارداد، بیمه‌گذار مبلغ مشخصی را به نام حق بیمه به شرکت بیمه‌ پرداخت می‌کند. شرکت بیمه هم به بیمه‌گذار این اطمینان را می‌دهد که اگر حادثه‌ای ناگهانی رخ داد و ضرر و زیانی به بیمه‌گذار وارد شد، این خسارت را جبران کند.

ادامه مطلب

ادامه فصول شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

General conditions of car body insurance 2

فصول شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

 

فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

ماده ۱۵: فسخ قرارداد بیمه: مواردی که بیمه‌گر یا بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید:

الف) فسخ از طرف بیمه گر:

درصورتی‌که بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.

درصورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.

چنانچه بیمه گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.

ب) موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار:

در صورتی‌که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گرحاضر به تخفیف در حق بیمه نشود.

در صورتی‌که فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود.

تبصره : در صورتی‌که بیمه‌گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ قرارداد باشد بیمه‌گرحق بیمه مدت اعتبار بیمه‌نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقی‌مانده حق بیمه را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند.

ماده۱۶: انفساخ قرارداد بیمه: در صورتی‌که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست از بین برود، بیمه‌نامه منفسخ می‌گردد.

ماده۱۷: نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه: چنانچه بیمه‌گذار یا بیمه‌گر بخواهند بیمه‌نامه را فسخ کنند باید مراتب را به‌طور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می‌شود و در صورت فسخ قرارداد بیمه ازطرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا انفساخ قرارداد بیمه، حق بیمه مدت اعتبار بیمه (به‌جز در مورد تبصره ماده ۱۵) به‌صورت روز شمار محاسبه و باقی‌مانده به بیمه‌گذارمسترد می‌گردد.

تبصره : در صورتی‌که ذینفع بیمه‌نامه شخص دیگری غیراز بیمه‌گذار باشد فسخ بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می‌باشد؛ در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، مراتب باید علاوه بر بیمه‌گذار بطور کتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.

ماده ۱۸: انتقال مالکیت وسیله‌نقلیه بیمه‌شده: در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحا قانونی، بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقی‌مانده بیمه‌نامه خود را مسترد نماید؛ درصورت عدم فسخ بیمه نامه، چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گرعمل نماید، تعهدات بیمه‌گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.

تبصره : چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه‌ای باشد که به بیمه‌گراعلام نشده است، بیمه‌گر هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران خسارت‌های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

فصل ششم : نحوه تعیین و پرداخت خسارت

ماده ۱۹: نحوه تعیین مقدار خسارت : مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود. درصورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده ۲۲ عمل خواهد شد.

الف) خسارت کلی: موضوع بیمه موقعی به‌کلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پیدا نشود یا به‌علت حوادث مشمول بیمه به‌نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمت‌های خسارت‌دیده آن با احتساب هزینه‌های نجات از ۷۵ درصد قیمت آن در روزحادثه بیشترباشد.

تبصره ۱: در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه‌شده خواهد بود. از خسارت کلی، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می‌شود، مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.

تبصره ۲: ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه‌گر تعیین می‌شود، در صورت عدم موافقت بیمه‌گذار با ارزش تعیین‌شده، بیمه‌گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه‌های متعارف نجات وحمل پرداخت خواهند نمود.

تبصره ۳: با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه می‌یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یکسال باشد، حق بیمه سال‌های بعد به بیمه‌گذار مسترد می‌شود.

تبصره ۴: قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه، سند مالکیت وسیله‌نقلیه بیمه‌شده باید به بیمه‌گر منتقل شود.

تبصره ۵: چنانچه تا یکسال پس از پرداخت خسارت وسیله‌نقلیه سرقت‌شده و انتقال مالکیت آن به بیمه‌گر، وسیله‌نقلیه مذکور پیدا شود، بیمه‌گر موظف است آن را با رعایت آئین‌نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه‌گذار ازمبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید.‌

ب) خسارت جزئی: خسارت‌هایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نیست خسارت جزئی تلقی می‌شود. ملاک تعیین خسارت جزئی، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی (به‌جز شیشه‌ها و شیشه چراغ‌ها) از شروع سال پنجم تولید وسیله‌نقلیه به بعد برای هرسال ۵% و حداکثر ۲۵% خواهد بود.

ماده ۲۰: مهلت و نحوه پرداخت خسارت : بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رای داور مرضی الطرفین ، هیئت داوری یادادگاه (موضوع ماده ۲۲) خسارت را پرداخت کند. این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه ۶۰ روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه‌گر شروع و پس از سپری‌شدن این مدت درصورت پیدا نشدن موضوع بیمه خسارت وارده به‌موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: بیمه‌گر می‌تواند به‌جای پرداخت نقدی خسارت موضوع بیمه را درمدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست تعمیر کند یا وسیله‌نقلیه مشابهی را درعوض آن به تملک بیمه‌گذار درآورد؛ در هر حال فرانشیز و استهلاک به‌عهده بیمه‌گذار خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی‌که مبلغ بیمه‌شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.‌

فصل هفتم : سایر مقررات

ماده ۲۱: بیمه مضاعف: اگر وسیله نقیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدونقصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور دراین قرارداد بیمه شده باشد، درصورت وقوع خطرهای تحت پوشش، بیمه‌گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه‌گرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبلا تمام خسارت با استفاده سایر بیمه‌نامه‌ها جبران شده باشد، بیمه‌گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه‌گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه‌گرها جبران‌شده باشد بیمه‌گر موظف است بر اساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه‌نامه‌ها، خسارت را جبران نماید.

ماده ۲۲: ارجاع به داوری : طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تاحد امکان از طریق مذاکره حل وفصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل‌وفصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به‌ دادگاه موضوع را حل‌وفصل کنند . در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد میتوانند یک نفرداور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به‌صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌کند. داوران منتخب، داورسومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آرا اقدام به صدور رای داوری‌ می‌کنند. درصورتی‌که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هریک از طرفین قرارداد می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هریک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخاب خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۲۳: مهلت اقامه دعوی: هرگونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دوسال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می‌تواند یک‌دفعه توسط هریک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان به‌مدت باقی‌مانده مرور زمان یکسال اضافه خواهد شد.

ماده ۲۴: قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه: پوشش‌های این قرارداد شامل خسارت‌هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است.

شرایط مخصوص بیمه‌های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل

سرقت در جا قطعات و لوازم اتومبیل:

در صورت سرقت در جا قطعات ولوازم اتومبیل (به‌شرح مذکور در بیمه نامه) حداکثر تعهد شرکت ارزش بیمه شده قطعات و لوازم یاقیمت روز آنها (هرکدام کمتر باشد) است.

در مورد لاستیک چرخ، باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت ۵۰% ارزش نو آنها در روز وقوع حادثه است مگر آن‌که مبلغ بیمه‌شده از این میزان کمتر باشد که در این صورت ملاک محاسبه خسارت مبلغ بیمه شده می‌باشد.

از مبلغ خسارتی که براساس بند ابتدایی تعیین می‌شود ۲۰% به‌عنوان فرانشیز کسر می‌گردد.

خسارت ناشی از دزدی قطعات و لوازم مذکور در بیمه‌نامه برای هر یک از قطعات و لوازم فقط یک‌بار قابل پرداخت است، مگر اینکه با موافقت بیمه‌گر و ضمن رعایت جوانب امر با دریافت حق بیمه مجدد پوشش بیمه قطعات و لوازم جایگزین شده پذیرفته شود.

پس از وقوع هر خسارت بیمه‌گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را از شمول بیمه‌نامه حذف نماید.

درصورت سرقت درجای قطعات و لوازم اتومبیل، بیمه‌گذار موظف است مدارک مثبته و ازجمله گزارش مقام‌های انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه‌گر ارائه نماید.

در صورتی‌که دزدی قطعات و لوازم توام با دزدی اتومبیل باشد در پرداخت خسارت شرایط بیمه‌نامه بدنه حاکم خواهد بود.

مشخصات و قیمت وسایل اضافی موضوع پوشش فوق باید به پیشنهاد بیمه‌گذار و در برگ پیشنهاد بیمه نوشته شود و مورد تائید کارشناس منتخب بیمه‌گر قرار گیرد. ارزش آنچه تحت اینعنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از ۲۰% ارزش وسیله‌نقلیه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

غرامت عدم استفاده از وسیله‌نقلیه در ایام تعمیرات:

غرامت عدم امکان استفاده از اتومبیل ( به‌علت آسیب دیدگی و توقف مفید در تعمیرگاه ) حداکثر ۳۰ روز است که درهرحال سه روز آن بعنوان فرانشیز کسر خواهد شد. غرامت قابل پرداختروزانه بمیزان یک درهزار (۱۰۰۰/۱) ارزش مورد بیمه و حداکثر تاسقف هفتصد هزار ریال (۰۰۰ر۷۰۰ریال) می‌باشد مشروط براین‌که جمع کل غرامت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل، از۲۰% مبلغ کل خسارت برآورد شده تجاوز ننماید .

تبصره : منظور از توقف مفید در تعمیرگاه مدت زمانی است که از شروع عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان و تکمیل تعمیر صرف خواهد شد بدیهی است طول مدت ایام لازم برای تعمیرات توسط کارشناس شرکت تعیین خواهد شد.

شکست شیشه وسیله‌نقلیه به‌تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه‌گر:

در صورت شکست شیشه، مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر ده درصد به عنوان فرانشیز خواهد بود، مشروط براینکه وسیله نقلیه به قیمت روز بازار بیمه شده باشد.

در صورتی‌که شکست شیشه توام با خسارت وارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه‌نامه بدنه درپرداخت خسارت حاکم خواهد بود.

افزایش ارزش وسیله‌نقلیه مورد بیمه به‌علت نوسان قیمت : افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسان قیمت، مشروط براین‌که وسیله‌نقلیه هنگام صدوربیمه نامه، به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد‌، می‌تواند برمبنای میزان پوشش خریداری شده حداکثرتا سقف ۱۰۰% در طول مدت قرارداد لحاظ گردد.

توضیح اضافه

هریک از پوشش‌های مورد اشاره در این مقاله از سایت بیمه‌شو به شرطی در تعهد بیمه‌گر می‌باشد که در بیمه‌نامه بدنه صراحتاً به هریک ازآنها اشاره شده باشد و حق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و دربیمه‌نامه قید شده باشد.