بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه-آتیه-سازان-حافظ

بیمه آتیه سازان حافظ شرکتی‌ بیمه‌ای است که به صورت تخصصی به ارائه بیمه درمان تکمیلی می‌پردازد. این شرکت دارای تعهدات مفید و کارآمدی است که باعث گردیده بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها این بیمه‌نامه را برای کارمندان خود و افراد تحت تکفل آن‌ها تهیه نموده‌اند تا خدمات درمانی آن‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

Continue reading