نکاتی که باید هنگام انتخاب بیمه خودرو در نظر گرفته شود

بیمه-خودرو

بیمه‌ی خودرو یا بیمه‌ی جامع خودرو به مجموع بیمه‌نامه‌هایی اشاره می‌کند که برای اتومبیل صادر می‌شوند. در ایران، سه پوشش بیمه‌ای برای وسایل نقلیه‌ی موتوری ارائه می‌شود؛ بیمه‌ی بدنه، بیمه‌ی شخص ثالث و بیمه‌ی حوادث راننده. در هر کدام از این بیمه‌نامه‌ها، بخشی از ریسک‌های مربوط به خودرو و حوادث رانندگی پوشش داده می‌شود.

ادامه مطلب