نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، در شرکت بیمه تامین اجتماعی چگونه است؟

حقوق بازنشستگی

. یکی از مزایای بیمه تامین اجتماعی، پرداخت مستمری در زمان بازنشستگی‌ست که به صورت ماهانه به فرد بیمه‌شده پرداخت خواهد شد. اما میزان حقوق بازنشستگی و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن از نکات مهمی‌ست که هر فردی باید از آن اطلاع داشته باشد.

ادامه مطلب

تفاوت حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی با مستمری بیمه های عمر و چیست؟

تفاوت حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی با مستمری بیمه های عمر و چیست؟

تفاوت حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی با مستمری بیمه های عمر و چیست؟

با گذشت از مطالب قبل، می توان به دید روشنی نسبت به بیمه عمر و همچنین بیمه تأمین اجتماعی رسید. در هر دوی این بیمه ها پس از مدتی مقداری مستمری به فرد بیمه شده پرداخت می شود. اما سوالی که اکنون مطرح است اینست که پس چه تفاوتی میان مستمری این دو بیمه وجود خواهد داشت.

تأمین اجتماعی اندوخته ای به همراه نخواهد داشت

مطلب مرتبط :علت لزوم بیمه عمر و سرمایه گذاری علاوه بر بیمه تأمین اجتماعی چیست ؟

در بیمه عمر همانطور که گفته شد، تعریف بهتر برای مستمری، سود حاصل از سرمایه گذاری ای بلند مدت می باشد. بدین معنا که فرد بیمه گذار با پرداخت حق بیمه در طول سالیان بلندمدت، مقدار اندوخته-ای در این بیمه بدست آورده است و پس از مدتی سود تعلق گرفته از سوی بیمه گر بر روی این اندوخته از هزینه های اداری شرکت بیمه، پیشی می گیرد و از آن پس می توان به آن سود، به چشم یک مستمری نگاه کرد که با توجه به نیاز بیمه گذار می توان از آن برداشت نمود. اما در مورد بیمه تامین اجتماعی این امر صادق نیست و نمی توان به مستمری این بیمه، به چشم یک سود حاصل از یک سرمایه نگریست، چون اصلاً سرمایه ای در این نوع بیمه اندوخته نمی شود و حق بیمه های پرداختی هیچ گونه سابقه ای برای بیمه گذار ایجاد نمی کنند.

مطلب مرتبط :آیا بیمه عمر شامل جبران هزینه درمانی و بیمه های تکمیلی هم میشود؟

از چه زمانی می توان مستمری دریافت نمود؟

از لحاظ اینکه این مستمری را چه موقع می توان در این دو بیمه دریافت کرد باید توجه داشت که در بیمه تامین اجتماعی شما حتما باید سی سال حق بیمه پرداخت نمایید و پس از آن به شما بیمه تعلق خواهد گرفت. دقت هم شود چون که این فعالیت هیچ گونه سرمایه گذاری ای حساب نمی شود شما نمی-توانید آن را بازخرید نموده، از روی مبلغ آن وام دریافت نمایید و یا اینکه مقداری از اندوخته را برداشت نمایید؛ در صورتی که در مورد بیمه عمر می توان بیان داشت در این بیمه پس از هر زمانی که دیگر سرمایه گذاری شما سودده باشد، بیمه گذار عملاً قادر به دریافت مستمری برای خود خواهد بود، همچنین چون این نوع مشارکت، نوعی سرمایه گذاری بلندمدت است، بنابراین بیمه گذار قادر خواهد بود در هر زمانی که به سرمایه اش نیاز داشت، آن را بازخرید نماید، مقداری از اندوخته اش را برداشت نماید و یا از محل سرمایه اش، وامی دریافت نماید.

مطلب مرتبط :تغییر در شرایط بیمه عمر چگونه امکان پذیر است ؟

میزان حق بیمه و تأثیر آن بر روی میزان مستمری

از دیگر تفاوت هایی که میان این دوبیمه وجود دارد، می توان بیان داشت که در بیمه عمر مقدار سود حاصل از سرمایه گذاری یا همان مستمری به مقدار حق بیمه پرداختی بستگی دارد که این حق بیمه را بیمه گذار بر اساس میزان درآمد و توان مالی ای که دارد تعیین می نماید اما در بیمه اجتماعی چنین مسئله ای وجود ندارد و بیمه گذار دخل و تصرفی در مقدار حق بیمه نمی تواند داشته باشد و مقداری از حقوق وی به اجبار کسر خواهد شد. از مزیت های تامین اجتماعی که می توان در این زمینه به آن اشاره کرد اینست که این بیمه، به عنوان سابقه کار برای فرد بیمه شده ثبت خواهد شد، در صورتی که در بیمه عمر چنین چیزی وجود ندارد. مستمری دریافتی از بیمه های تامین اجتماعی صرفا برای رفع نیازهای اولیه می باشد و آنچنان مبلغ دست و پاگیری نخواهد بود ولی در بیمه عمر با توجه به میزان حق بیمه پرداختی می توان سود و در نتیجه مستمری مناسبی نیز دریافت کرد.

مطلب مرتبط : پوشش امراض خاص در بیمه عمر شامل چه مواردی است ؟

برداشت کلی از تفاوت های این دو مستمری

در یک نگاه و برداشت کلی از موارد فوق می توان تفاوت های اصلی این دو بیمه را در مستمری بازنشستگی به این صورت بیان کرد که اولاً در بیمه عمر بیمه گذار مقداری اندوخته و سرمایه خواهد داشت، در صورتی که در بیمه تامین اجتماعی، سرمایه ای جمع نخواهد شد، ثانیاً مدت زمان پرداخت حق بیمه در بیمه تامین اجتماعی ثابت و سی سال می باشد ولی در بیمه عمر این زمان متغیر است و ممکن است بعد از حدود ۵ سال، سرمایه سودده شود و بتوان از آن مستمری دریافت نمود، ثالثا حق بیمه پرداختی در بیمه تامین اجتماعی ثابت است و به اجبار از حقوق شاغلین کسر خواهد شد و به تبع آن مقدار مستمری دریافتی هم ثابت خواهد بود و در کل فقط می تواند نیازهای اولیه زندگی را تامین نماید اما در بیمه عمر این حق بیمه متغیر و به انتخاب خود بیمه گذار می باشد و به تبع آن مقدار مستمری و سود حاصل از سرمایه گذاری نیز می تواند متغیر باشد و اگر یک دید جامع به این موضوع داشته باشیم می توان به بیمه عمر بعنوان یک مکمل مناسب برای بیمه تأمین اجتماعی نگاه کرد.