راهنمای خسارت بیمه عمر بیمه ایران در صورت فوت بیمه شده

راهنمای خسارت بیمه عمر بیمه ایران در صورت فوت بیمه شده

در صورت فوت بیمه شده بیمه عمر چه باید کرد؟

 1. مراتب حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برسد
 2. مدارک زیر تهیه و به بیمه گر تحویل داده شود
 3. گواهی فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال
 4. تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه شده
 5. گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد . در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارایه گردد .
 6. در صورتی که فوت به علت حادثه باشد . گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانونی ذیصلاح تهیه شده باشد
 7. گواهی انحصار وراثت در صورتیکه استفاده کننده در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد

در صورت حیات بیمه شده بیمه عمر در پایان مدت بیمه

برای دریافت سرمایه بیمه عمر ذینفع بیمه نامه در تاریخ سررسید بیمه نامه با در دست داشتن اصل کارت ملی و بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه کند

تخفیفات بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران

یمه مسئولیت مدنی کارفرما

تخفیف های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

۱- تخفیف نقدی

درصورت پرداخت نقدی حق بیمه ۱۰% تخفیف اعمال خواهد شد

۲- تخفیف عدم خسارت

برای تمدید بیمه نامه هایی که در سال اول فاقد سابقه خسارت بوده باشند در سال اول ۱۰% و در سال دوم و به بعد ۲۰% تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد

۳- تخفیف ارایه اسامی کارکنان

هر چند امکان صدور این بیمه نامه بصورت بی نام وجود دارد لیکن اگر کارفرما لیست پرسنل خود را به شرکت بیمه ارایه کند از ۱۰% تخفیف ارایه اسامی بهره مند خواهد شد . بدیهی است در طول مدت بیمه تغییرات احتمالی در لیست اسامی کارکنان میبایست به اطلاع بیمه گر رسانیده شود در غیر اینصورت شرکت بیمه هیچ تعهدی نسبت به افراد خارج از لیست ارایه شده نخواهد داشت

۴- تخفیف افزایش فرانشیز

فرانشیز به معنی مشارکت بیمه گذار در خسارت وارده احتمالی است به عبارت دیگر درصدی از خسارت را بیمه گذار تقبل میکند . از نقاط مثبت این بیمه نامه عدم وجود فرانشیز است یعنی تمام خسارت را بطور کامل و صد در صد شرکت بیمه پرداخت میکند لیکن این امکان وجود دارد که با پذیرش فرانشیز از سوی بیمه گذار بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه تخفیف هایی به شرح جدول زیر اعمال گردد

فرانشیز بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

۵- تخفیف پرداخت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی

درصورتیکه بیمه گذار متعهد گردد هزینه های پزشکی موضوع بیمه را ابتدا از سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی مطالبه نماید و پس از آن به شرکت بیمه برای دریافت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان های مذکور مراجعه نماید بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه در خسارت های احتمالی هزینه های پزشکی مقدار ۲۵% تخفیف صرفا در حق بیمه مربوط به هزینه های پزشکی اعمال خواهد گردید

۶- تخفیف وضعیت ایمنی کارگاه مورد بیمه :

در صورت رعایت مقررات و دستورالعمل های ایمنی در محل مورد بیمه که به طور طبیعی باعث کاهش خسارت های احتمالی میگردد و با تکمیل فرم گزارش وضعیت ایمنی کارگاه توسط بیمه گذار ۱۰% تخفیف اعمال میگردد .

بیمه اعتباری و تسهیلات فروش بیمه ایران

بیمه اعتباری

بیمه اعتباری و تسهیلات فروش بیمه ایران

در بیمه اعتبار ریسک عدم بازپرداخت اقساط گیرندگان اعتبار که در قالب فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک کالا از بیمه گذار اعتبار دریافت کرده اند تحت پوشش بیمه قرار میگیرد ، به عبارت دیگر شرکت بیمه با دریافت حق بیمه متعهد میگردد در چهارچوب قرارداد فی مابین و درصورت عدم پرداخت اقساط از سوی اعتبار گیرنده اقساط معوق را به اعتبار دهنده ( بیمه گذار ) بپردازد. بیمه اعتبار برای کالاهای ایرانی ارائه میگردد .

تعریف اعتبار :

دربیمه اعتبار منظور از اعتبار ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاههای اقتصادی در قبال ارایه کالا و خدمات یا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و مطالبات ناشی از این فعالیت ها در معرض ریسک عدم باز پرداخت قرار میگیرند

خریداران بیمه اعتبار :

 1. بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات مالی و عملیات شبه بانکی (مانند عرضه و تقاضای وجوه و اعتبار، دریافت سپرده و ودیعه و موارد مشابه، اعطای وام و تسهیلات و صدور کارت اعتباری) مشروط بر آن که برای فعالیت خود از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز این فعالیتها را گرفته باشند.
 2. بنگاه های اقتصادی حقوقی که کالا را به صورت غیر نقدی میفروشند.
 3. مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی که بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطای وام و تسهیلات به سایر اشخاص هستند.

اولین بیمه اعتبار در سال ۱۳۴۸ توسط بیمه ایران و برای شرکت ملی فرش ایران صادر گردید

وظایف بیمه گذاران در بیمه اعتبار
(وظایف بیمه گذاران در بیمه اعتبار)

وظایف بیمه گذاران در بیمه اعتبار

 1. قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند.
 2. از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند.
 3. برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش، تقاضای بیمه نماید . تقاضای بیمه گذار در صورتی پذیرفته میشود که تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال بیش از بیست و پنج مورد باشد.
 4. در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل بیست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبار گیرنده دریافت نماید
 5. در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از ۱۰ مورد باشد.
 6. در صورتی که اعتبارگیرنده تا سی روز بعد از سررسید پرداخت بدهی یا هر قسط، وجه آن را پرداخت نکند بیمه گذار موظف است با ارسال تذکر کتبی وجه پرداخت نشده را مطالبه نماید.
 7. در صورتی که اعتبار گیرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسید، تمام یا بخشی از مطالبات مربوط را پرداخت نکند بیمه گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضای مدت مذکور، به صورت مکتوب و مستند به شرکت بیمه اعلام خسارت نماید.
 8. شرکت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت میتواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه نماید. بیمه گذار موظف است تمام تضمینهای اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شرکت بیمه منتقل نماید. شرکت بیمه موظف است پس از تامین مطالبات خود مابه التفاوت را به بیمه گذار مسترد کند.
 9. چنانچه به دلیل وقایعی نظیر جنگ ، شورش ، بحران اقتصادی ، بلایای طبیعی و یا شرایط فورس ماژور، بخش قابل توجهی از اعتبار گیرندگان (به تشخیص شورای عالی بیمه) نتوانند بدهی یا قسط خود را بپردازند، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

فرانشیز بیمه اعتبار

حداکثر تعهد بیمه گر در مورد هر قسط معادل ۷۵ درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران ۲۵ درصد بقیه بر عهده بیمه گذار میباشد

تبصره: در مواردی که سند ملکی یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رهن بیمه گزار قرار گیرد سهم بیمه گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل کاهش است.

مدت بیمه نامه

مدت بیمه اعتبار یکسال است و اعتباراتی مشمول این بیمه نامه قرار میگیرد که دوره بازپرداخت آنها بیش ازپنج سال نباشد

سقف اعتبار هر مشتری

سقف پوشش بیمه برای هر یک از اعتبار گیرندگان حقیقی پانصد میلیون ریال و برای هر یک اعتبار گیرندگان حقوقی سه میلیارد ریال خواهد بود.

حق بیمه بیمه اعتبار

حداقل نرخ حق بیمه این نوع بیمه برحسب نوع تضمین و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتیب زیر است:

الف: اعتبارهایی که برای تضمین آنها وثیقه اخذ شده یا مورد معامله در مالکیت بیمه گذار است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک دهم در هزار به حداقل نرخ اضافه می شود.

ب: اعتبارهایی که برای تضمین آنها چک و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است هفت و نیم در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک و نیم در هزار به حداقل نرخ اضافه میشود

اهداف بیمه اعتبار
(اهداف بیمه اعتبار)

اهداف بیمه اعتبار

۱-حمایت از تولید کنندگان و ارایه کنندگان تسهیلات با کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ارایه شده

۲-حمایت از مصرف کنندگان با فراهم کردن امکان خرید کالاهای مورد نیازشان بصورت اقساط

۳-که منجر به افزایش گردش مالی و ایجاد رونق اقتصادی در جامعه خواهد شد

مدارک مورد نیاز برای اعلام نرخ و شرایط

 • نمونه قرارداد با مشتری
 • نحوه اعتبار سنجی مشتری
 • مدت بازپرداخت اقساط
 • میزان دریافت نقدی از مشتری
 • اساسنامه شرکت
 • نحوه وصول مطالبات
 • سابقه مطالبات سوخت شده
 • نوع و میزان وثایق دریافتی
 • درخواست کتبی