در بیمه عمر در صورت فوت بیمه گذار چه اتفاقی برای بیمه نامه رخ می دهد ؟

در صورت فوت بیمه گذار بیمه نامه عمر

در صورت فوت بیمه گذار چه اتفاقی برای بیمه نامه رخ می دهد ؟( بیمه عمر)

درصورت فوت بیمه ­شده، بطوریکه که در ١٠ سال آخر حیات خود حداقل حق­ بیمه را برای یکسال کار، پرداخت کرده باشد (مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق ­بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کند) بازماندگان واجد شرایط وی از مستمری، بهره ­مند خواهند شد.

مستمری و بیمه‌نامه‌ی فرد فوت شده به چه کسانی میرسد؟

افراد ذینفع مستمری بگیر را طبق قانون، عنوان خواهیم کرد.

کدام بازماندگان میتوانند حقوق مستمری از مرد دریافت کنند؟

  • زوجه یا زوجه‌ی دائم بیمه‌شده‌ فرد فوت شده، تا وقتیکه شوهر اختیار نکرده‌ است.
  • همسران بیمه‌شده‌ی فرود فوت شده که شوهر کرده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجددا مشمول مستمری خواهند شد.
  • فرزندان‌ متوفی‌ در صورتی‌ که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند یا به‌ علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

* از تاریخ تصویب قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ در مورد ورثه‌ی ذکور (پسر) تا پایان بیست سالگی خواهد بود و چنانچه به موجب مدارک در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

* حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث (دختر) کلیه مستخدمین وزاتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می‌باشد.

* حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که براساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آنکه شوهر و یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند (ب) مذکور خواهد بود.

  • پدر و مادر متوفی‌ در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بیشتر نباشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ شده باشند و هیچ مستمری از سازمان‌ دریافت‌ نمی‌کنند.

فوت بیمه گذار بیمه عمر

کدام بازماندگان میتوانند حقوق مستمری از زن دریافت کنند؟

  • شوهر دائم، مشروط‌ بر اینکه‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ زن‌ بوده‌ ثانیاً سن‌ او از شصت‌ سال‌ بیشتر باشد یا طبق‌ نظر کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ بوده‌ هیچ مستمری از سازمان، دریافت نکند.
  • فرزندان‌ در صورت‌ داشتن شرایط‌ زیر از حقوق مادرشان که فوت شده است استفاده میکنند:

الف‌) پدر آنها در قید حیات‌ نبوده‌ یا واجد شرایط‌ مذکور در بند اول‌ این‌ ماده‌ باشد و از مستمری‌ دیگری‌ استفاده‌ نکند.

ب) سن‌ آنها کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ و یا به‌ علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

  • پدر و مادر زنی که فوت شده است، در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ آنها باشد ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بیشتر باشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ باشند و هیچ مستمری از سازمان، دریافت نمی‌کنند.

سهم مستمری هریک از بازماندگان فرد بیمه‌گر چقدر میباشد؟

الف) میزان‌ مستمری‌ همسر بیمه‌ شده‌ متوفی‌، معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌‌شده‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شد‌ه‌ی‌ مرد دارای‌ چند همسر دائم‌ باشد مستمری‌ به‌ تساوی‌ بین‌ آنها تقسیم‌ خواهد شد

ب) میزان‌ مستمری‌ هر فرزند بیمه‌ شده‌ متوفی‌ معادل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌ شده‌ می‌باشد و در صورت فوت والد دیگر یا همسران متوفی، مستمری فرزند، پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده خواهد بود.

ج) میزان‌ مستمری‌ هر یک‌ از پدر و مادر متوفی‌ معادل‌ بیست‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌ شده‌ می‌باشد.

* مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی،‌ نباید از میزان‌ مستمری‌ استحقاقی‌ او بیشتر شود، هرگاه‌ مجموع‌ مستمری‌ از این‌ میزان‌ تجاوز کند، سهم‌ هر یک‌ از مستمری‌ بگیران‌ به‌ نسبت‌ کاهش داده‌ می‌شود و در این‌ صورت‌ اگر یکی‌ از مستمری‌ بگیران‌ فوت‌ شود یا فاقد شرایط‌ استحقاقی‌ دریافت‌ مستمری‌ شود، سهم‌ بقیه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسیم‌بندی‌ مذکور در این‌ ماده‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ بطوریکه بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ از صددرصد مستمری‌ بازماندگان‌ متوفی‌ استفاده‌ خواهند کرد.

پول خود را در بانک سرمایه گذاری کنیم یا بیمه عمر؟

سرمایه‌گذاری در بیمه عمر

پول خود را در بانک سرمایه گذاری کنیم یا بیمه عمر؟

با افزایش نرخ تورم به مقدار زیاد در سال‌های اخیر، سود بانکی و سرمایه‌گذاری پول در بانک دیگرف محبوبیت گذشته را ندارد و افراد به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله:دلار، طلا، بورس، خرید زمین و غیره هستند که هریک مزایا و معایبی دارند، اما گزینه‌ی دیگری نیز مطرح است و آن سرمایه‎‎گذاری در بیمه‌ی عمر است.

بیمه‌ی عمر تنها سرمایه‌گذاری پولی نیست و مزایای زیادی علاوه بر مزیت اقتصادی خود دارد از جمله خدمات درمانی و سلامتی در طول مدت بیمه. همچنین اینکه شما همیشه قدرت جوانی و کارکردن خود را نخواهید داشت.

ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله بانک، نیاز به دانش تخصصی دارد تا میزان ارزش پول شما در طول زمان و با افزایش تورم افت نکرده و سوددهی نیز داشته باشد. چیزی که مبرهن است در بازار فعلی اقتصاد کشورمان، سوددهی بانک‌ها بسیار کمتر از میزان تورم موجود در بازار است و اصلا به صرفه‌نیست.

نرخ سود بیمه‌های مختلف برای بیمه‌ی عمر

همانطور که پیشتر گفته شد، سودی که به بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود شامل دو نوع سود تضمینی و سود مشارکتی است. سود تضمینی بیمه عمر، تضمین بیمه مرکزی بر روی بیمه نامه‌های عمر بوده و میزان این سود در طول مدت داشتن بیمه عمر برای دو سال اول ۱۶ درصد، برای دو سال بعد ۱۳ درصد و برای سال‌های بعدی تا پایان قرارداد ۱۰ درصد می‌باشد. بر اساس شرایط بیمه عمر میزان سود بیمه‌نامه‌های عمر در طول مدت جاری بودن این بیمه نامه از این مقدار کمتر نخواهد شد.

مزایای بیمه عمر
(مزایای بیمه عمر)

مزایای بیمه‌ی عمر

۱- استفاده از مزایای بیمه‌ی عمر برای افراد تحت تکفل حتی پس از فوت فرد بیمه‌شده و بدون پرداخت مالیات به دولت و عدم نیاز به انحصار وراثت. اما در صورتی که پول خود را در بانک بگذارید وارثین شما، علاوه بر پرداخت مالیت بایستی مشکلات انحصار وراثت را نیز پشت سر بگذارید. گرچه مزایای بیمه‌ی عمر مختص افراد تحت تکفل است و نه تمام وراث.

۲-جمع شدن مقدار زیادی سرمایه در طول زمان و به تدریج، یعنی نیازی نیست پول هگفتی را یکجا به بیمه پرداخت کنید تا از مزایای آن در زمان پیری و ازکارفتادگی خود استفاده کنید. پول شما کم کم جمع شده و زیاد به چشم نمی‌آید. گرچه تورم بر مبلغ بیمه نیز اثر گذاشته است و کار را کمی سخت کرده است.

۳-استفاده از مزایای درمانی بیمه‌ی عمر. در طول مدتی که پول بیمه را پرداخت می‌کنید و پس از آن یعنی زمان پیروی و ازکارافتادگی‌تان می‌توانید از مزایای بیمه‌ی عمر در مورد بیمه‌ی درمانی آن استفاده کنید و هزینه‌ی کمتری به ازای درمان خود و افراد تحت تکفل خود، پرداخت کنید. حتی برای بیماری‌هایی نظیر بیماری‌های قلبی عروقی و جراحی‌ها نیز می‌توانید از خدمات درمانی بیمه‌ی عمر استفاده کنید. حتی برخی شرکت‌ها، مواردی مانند سرطان را نیز بیمه می‌کنند.

·۴- دریافت وام. در طول مدت بیمه‌ی عمر خود می‌توانید بدون گذاشتن وثیقه و ضامن از اندوخته‌ی سرمایه‌ی خود نزد بیمه، وام دریافت کنید، همزمان با پرداخت اقساط وام و بیمه، سرمایه‌ی خود را حفظ کنید. چیزی که در بانک با کلی مشقت و حتی گاهی اوقات بصورت غیرممکن و با سودهای کلان، انجام می‌شود.

۵- دریافت حقوق ماهیانه در زمان ازکارافتادگی و پیری. پولی که در بانک میگذارید رفته رفته از مسابقه با تورم عقب مانده و ارزش پولی آن پس از سالها افت می‌کند حتی اگر سود آن را استفاده نکرده باشید و در زمان کهولت نمی‌تواند زیاد به درد شما بخورد، علاوه بر اینکه تا چند سال می‌تواند کفاف خرج شما باشد؟ اما بیمه‌ی عمر مانند چشمه‌ای به انجام این خدمات به شما خواهد پرداخت و تا آخر عمر شما و خانواده‌تان را تحت حمایت پولی و سلامتی خواهد گرفت. مزایای آن بعد از فوت شما نیز برای خانواده‌ی تحت تکلف شما باقی است.

۶- بانک می‌تواند ورشکسته شود یا حتی درصورتی که بانک خصوصی باشد، پول شما را برداشته و فرار کند. اما شرکت‌های بیمه، مخصوصا شرکت‌های بیمه‌ی معتبر و دولتی کمتر امکان ورشکستی یا فرار دارند. چرا که آنها با سرمایه‌ی مشتریان خود کار می‌کنند. علاوه بر این، همه شرکت‌های بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند، برای تامین سرمایه‌های بیمه عمر در نزد بیمه مرکزی بیمه اتکایی دارند. از این رو ۵۰ درصد از حق بیمه‌های عمر که هر فرد بیمه گذار به حساب شرکت بیمه پرداخت می‌کند به حساب بیمه مرکزی واریز می‌شود و در صورت ورشکستگی شرکت بیمه قبل از این که هر گونه بدهی به دولت و یا به بانک‌ها پرداخت شود، حق و حقوق بیمه گذاران بیمه عمر پرداخت می‌شود.

اگر شرکت‌های بیمه ورشکست شوند، تکلیف بیمه عمر چه خواهد شد؟

سوالات بیمه عمر

اگر شرکت‌های بیمه ورشکست شوند، تکلیف بیمه عمر چه خواهد شد؟

با انتشار خبر ورشکستگی چند مؤسسه مالی اعتباری و کاهش نرخ سود‌های بانکی که هر از چند گاهی به گوش می‌رسند، بیمه‌های عمر به‌عنوان یک جایگزین مناسب برای سرمایه‌گذاری موردتوجه قرار گرفته‌اند. سود‌های مناسب و مزایایی نظیر پرداخت خسارت در زمان بروز حادثه، تعلق نگرفتن مالیات به سرمایه، ارائه وام بدون نیاز به وثیقه و ضامن به بیمه‌گزاران سبب شده است که این بیمه‌ها بیش از پیش مورد استقبال قرار بگیرند. اما یک سؤال مهم و نگرانی به‌جایی که در مورد بیمه‌های عمر وجود دارد، این است که اگر شرکت بیمه مربوطه در آینده ورشکست شود یا بنا به هر دلیلی منحل گردد، تکلیف بیمه‌گزاران چه خواهد بود؟ خوشبختانه قانون‌گذار تدابیر لازم را در این رابطه اندیشیده است و اگر به قوانین بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه عمر مراجعه کنیم، به پاسخ این سؤال دست پیدا خواهیم کرد. در ادامه قصد داریم تا با ارائه آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی ۳۷، ۶۰ و ۷۱ بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه عمر پاسخی جامع و کامل به این سؤال مشتریان بیمه عمر بدهیم.

شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران هستند.

طبق ماده ۳۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، ثبت هر نوع شرکت بیمه‌ در کشور، منوط به دریافت پروانه تأسیس از سوی بیمه مرکزی ایران است. پس از تأسیس هم هر نوع تغییر در اساسنامه و یا میزان سرمایه شرکت باید به تأیید بیمه مرکزی برسد و مجوز رسمی دریافت کند. بنابراین، تمام شرکت‌های بیمه‌ای که در سطح کشور مشغول فعالیت هستند، دارای مجوز رسمی از بیمه مرکزی بوده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌کنند. به بیان دیگر، همان‌طور که بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها نظارت می‌کند تا از بروز مشکلات مختلف جلوگیری کند و در صورت ورشکستگی بانک‌ها وارد عمل ‌شود، بیمه مرکزی نیز بر کار شرکت‌های بیمه نظارت داشته و در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه برای جبران کردن ضرر مشتریان دست به‌کار می‌شود.

در جدول زیر لیست شرکت‌های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی ارائه شده است. شما همچنین می‌توانید با مراجعه به سایت بیمه مرکزی لیست نمایندگی‌های بیمه مجاز را مشاهده نمایید.

نام شرکت بیمه

مجوز فعالیت

ایران

۱۳۱۴/۰۸/۱۵

آسیا

۱۳۳۸/۰۴/۰۱

البرز

۱۳۳۸/۰۴/۲۸

دانا

۱۳۶۸/۰۹/۱۵

پارسیان

۱۳۸۲/۰۲/۲۸

رازی

۱۳۸۲/۰۲/۲۸

کارآفرین

۱۳۸۲/۰۲/۲۸

سینا

۱۳۸۲/۰۸/۲۸

ملت

۱۳۸۲/۰۹/۰۴

امید*

۱۳۸۳/۰۲/۱۲

حافظ

۱۳۸۳/۰۳/۱۳

دی

۱۳۸۳/۱۲/۰۴

سامان

۱۳۸۳/۱۲/۱۱

ایران معین*

۱۳۸۴/۱۰/۲۶

نوین

۱۳۸۴/۱۲/۱۴

پاسارگاد

۱۳۸۵/۱۱/۲۹

معلم

۱۳۸۶/۱۲/۲۶

میهن

۱۳۷۸/۱۱/۱۶

کوثر

۱۳۸۹/۰۷/۲۷

ما

۱۳۹۰/۰۴/۱۵

آرمان

۱۳۹۰/۱۱/۱۸

آسماری*

۱۳۹۱/۱۱/۱۶

تعاون

۱۳۹۲/۰۴/۲۰

سرمد

۱۳۹۲/۰۸/۰۱

تجارت نو

۱۳۹۵/۰۲/۰۶

حکمت صبا

۱۳۹۵/۱۲/۱۸

خاورمیانه

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

* شرکت‌هایی که با ستاره مشخص شده‌اند، تنها در مناطق آزاد و ویژه فعالیت دارند.

در پرداخت مطالبات، حق تقدم با بیمه عمر است.

بر اساس ماده ۶۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در صورت انحلال و یا ورشکستگی یک شرکت بیمه، بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان آن نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند و در میان رشته‌های مختلف بیمه نیز اولویت با بیمه‌گزاران بیمه عمر است. به بیان ساده‌تر، در صورت انحلال و یا ورشکستگی شرکت بیمه، پرداخت مطالبات بیمه‌گزاران بیمه عمر در اولویت بالا‌تری نسبت به سایر طلبکاران آن شرکت قرار دارد و شرکت بیمه ورشکسته و یا بیمه مرکزی باید قبل از تسویه هرگونه بدهی، حتی بدهی به سازمان‌های دولتی و بانک‌ها، بدهی بیمه‌گزاران بیمه عمر را پرداخت کنند. این موضوع نشانگر آن است که بیمه عمر تا چه اندازه در قانون اهمیت دارد.

بخش قابل‌توجهی از حق بیمه‌های بیمه عمر نزد سازمان بیمه مرکزی محفوظ است.

شاید شما ندانید، اما شرکت‌های بیمه نیز خود را بیمه می‌کنند که به آن «بیمه اتکایی» گفته می‌شود. شرکت‌های بیمه بخشی از حق بیمه عمر پرداخت‌شده توسط مشتریان را به شرکت بیمه دیگری پرداخت می‌کنند تا در صورت ورشکستگی یا بروز هر مشکلی، تعهدات آن شرکت به‌ویژه تعهدات بیمه‌نامه‌های عمر توسط شرکت بیمه دوم پرداخت شود.

مطابق ماده ۷۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، تمامی شرکت‌های بیمه‌ای که در ایران فعالیت می‌کنند، باید ۵۰% از حق بیمه‌های عمر و ۲۵% از حق بیمه‌های رشته‌های دیگر بیمه‌ای را به‌عنوان بیمه اتکایی نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به امانت بگذارند. به‌عبارت دیگر ۵۰% از حق بیمه‌ عمر و سرمایه‌گذاری که از بیمه‌گزاران دریافت می‌شود، به‌حساب بیمه مرکزی واریز می‌شود. بیمه مرکزی هم در قبال دریافت این مقدار از حق بیمه‌ها، در صورت متضرر شدن یک شرکت بیمه، به‌صورت اتکایی عمل کرده و میزان مشخصی از ضرر و زیان وارده را جبران می‌کند تا از ورشکستگی شرکت بیمه مزبور جلوگیری نماید. همچنین در شرایطی که شرکت بیمه به‌طور کلی منحل گردد نیز بیمه مرکزی مسئول حفظ حقوق بیمه‌شدگان خواهد بود. معمولاً سوابق و اسناد مربوط به تعهدات و حقوق شرکت بیمه ورشکست یا منحل شده، به صلاحدید بیمه مرکزی به یک یا چند شرکت بیمه دیگر منتقل خواهند شد تا این شرکت‌ها جهت ادامه قرارداد یا تسویه بدهی‌ها با بیمه‌گزاران همکاری کنند.

سخن آخر

تاکنون هیچ شرکت بیمه‌ای در ایران ضرر و زیان مالی به بیمه‌گزاران خود وارد نکرده است، تنها بیمه توسعه در سال ۹۳ دچار مشکلاتی گردید که با کمک بیمه مرکزی و بیمه ایران توانست به‌سرعت تمام بدهی‌ها و تعهدات خود را در قبال بستانکاران پرداخت نماید. بنابراین بیمه عمر از جمله سرمایه‌گذاری‌های بسیار کم ریسک بوده و یک انتخاب هوشمندانه به‌شمار می‌آید.

خرید بیمه عمر و مستمری آنلاین از بیمه شو چگونه است؟

خرید بیمه عمر و مستمری آنلاین

خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو چگونه است؟

مهمترین ویژگی که بیمه در زندگی انسان ایفا می کند، پشتیبانی مالی انسان در شرایط اضطراری می باشد. بیمه ها انواع گوناگونی دارند و هر کدام از آنها در شرایط خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از بیمه هایی که در زندگی ما کاربرد زیادی دارد و زیاد مورد استفاده قرار می گیرد بیمه عمر است. خود بیمه عمر انواع مختلفی دارد و هر کدام از نمونه های بیمه عمر در شرایط ویژه ای برای انسان مفید هستند. شرکت ها و کارگزاری های مختلفی در سطح جامعه وجود دارند که نسبت به فروش بیمه عمر برای شما اقدام می کنند و شما می توانید با مراجعه به آنها خودتان را بیمه کنید. قرارداد هایی که شرکت ها برای بیمه عمر تنظیم می‌کنند عمدتاً ۳۰ ساله می‌باشد و طولانی مدت است و به این شکل کسی که خودش را بیمه عمر میکند و تحت پوشش این بیمه قرار می گیرد تا مدت طولانی می تواند از مزایای این بیمه استفاده کند. یکی از بهترین شرکت هایی که در زمینه بیمه عمر فعالیت می کند و شما می توانید با مراجعه به آن خودتان را بیمه کنید شرکت بیمه شو است. خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو فواید بسیار زیاد و مزایای فوق العاده ای برای شما خواهد داشت. اگر دوست دارید با مزایای خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو و همچنین شرایط و انواع بیمه های عمر موجود در این شرکت آشنا شوید پس ما را تا انتهای مطلب همراهی کنید تا از اطلاعات گفته شده در این مطلب بیشترین استفاده را داشته باشید. مطمئن باشید در صورتی که با اطلاعات کامل نسبت به خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو اقدام کنید سود بیشتری از آن خواهید برد و با اعتماد به نفس بیشتری خودتان را بیمه خواهید کرد.

انواع خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو
(انواع خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو)

انواع خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو

خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو انواع گوناگونی دارد که شما بر اساس نیاز خودتان مثال می توانید نسبت به خرید آنها اقدام کنید. اولین نوع خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو ، بیمه عمر زمانی است. بیمه عمر زمانی به این صورت است که فقط در صورت فوت بیمه گذار مزایایی برای ذینفعان دارد و در طول زندگی بیمه‌گذار وی را کاملا پوشش نمی دهد و کاربردی برای او ندارد. این نوع بیمه به این شکل است که بیمه گذار برای مدت مشخصی بیمه زمانی را تهیه می کند و در صورتی که طی آن مدت شخص بیمه شده فوت شود مبلغی تحت عنوان سرمایه فوت به خانواده و وراث او تعلق می گیرد. اگر شرایط به نوع دیگری طی شود و وی در مدت مشخص که خودش را بیمه کرده است، فوت نکند هیچ سرمایه ای به بیمه گذار و ذینفعانش تعلق نمی گیرد. بیمه دیگری که در زمینه بیمه عمر می‌توان به آن اشاره کرد بیمه تمام عمر است. این بیمه به این صورت است که پس از فوت شخص بیمه شده سرمایه ای که در بیمه ذخیره دارد پس از فوتش به خانواده و وراث تعلق می گیرد. نوع دیگری از خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو ، خرید بیمه عمر مانده بدهکار به صورت آنلاین است. این نوع بیمه کاربرد جالبی در زندگی بیمه گذار دارد. در این نوع بیمه در صورتی که شخص بیمه شده از اداره و یا نهاد خاصی مبلغی وام دریافت کند و قبل از آن که اقساط وام خودش را پرداخت کرده باشد فوت کند، بیمه عمر مسئولیت پرداخت اقساط باقیمانده وام وی را برعهده می‌گیرد.به این شکل خانواده بیمه گذار پس از فوت او دچار فشار مالی بر اثر بدهی های مربوط به وام های نمی شوند. سرمایه گذاری بیمه عمر نیز نوع دیگری از این بیمه میباشد که شاید آن را بتوان اصلی‌ترین نوعی بیمه عمر دانست.هدف از این نوع بیمه عمر این است که در صورت فوت و چه در صورت حیات شخص بیمه شده تا پایان قرارداد مزایای هم برای خود بیمه گذار و هم برای خانواده وی خواهد داشت. در این نوع بیمه بیمه گذار پس از پایان مدت قرارداد خودش مبلغی را که در بیمه اندوخته است به صورت یکجا دریافت می کند. این مبلغ برابر پولی است که بیمه گذار به بیمه پرداخت کرده است و همچنین سود آن پول می باشد.

در مورد بیمه عمر گروهی چه میدانید ؟؟؟

نحوه خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو و مزایای آن
(نحوه خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو و مزایای آن)

نحوه خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو و مزایای آن

اینکه مزایای بیمه عمر چه چیزهایی میباشد بستگی به نوع بیمه عمر دارد که شما از آن استفاده می کنید. اما اگر بخواهیم در حالت کلی مزایایی را برای بیمه های عمر در انواع مختلف بیان کنیم، این مزایا را به سه گروه تقسیم می کنیم. مزایای بیمه عمر را در حالتی که فرد فوت شده باشد، در قید حیات باشد و ترکیبی از دو حالت قبلی تقسیم می کنیم. در شرایطی که بیمه عمر تنها به شرط فوت باشد فقط مزایای برای ذینفعان پس از فوت بیمه گذار دارد و در شرایطی که بیمه به شرط در قید حیات بودن فرد باشد، تنها در صورتی که فرد تا پایان مدت قرار داد زنده باشد، فوایدی برای فرد و خانواده اش دارد. همچنین در شرایطی که بیمه عمر هم در شرایط فوت و هم در شرایط حیات کاربرد داشته باشد امتیازاتی برای خانواده و شخص بیمه‌گذار خواهد داشت. نکته دیگری که در زمینه خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو نیاز است برای شما توضیح دهیم در این است که چگونه می توان نسبت به خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو اقدام کرد و چرا باید از این شرکت بیمه عمر را خریداری کرد. در این مورد باید خدمت شما عرض کنیم که خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو از آن جهت که خرید اینترنتی محسوب می شود هم از جهت زمان برای شما مناسب تر است و هم هزینه ای که پرداخت می کنید بسیار کمتر از شرکت های دیگر است و همچنین تعهدات شرکت بیمه شو نسبت به شما در مقایسه با دیگر شرکت ها بسیار بیشتر می باشد،خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شد بهترین گزینه برای شما محسوب می شود. برای خرید بیمه عمر آنلاین از بیمه شو نیز کار چندان سختی نخواهد داشت و تنها کافی است با مراجعه به وب سایت شرکت بیمه شو نسبت به خرید بیمه عمر مدنظر خودتان از آن اقدام کنید. پس هر چه سریعتر و بدون از دست دادن زمان برای خرید بیمه نامه عمر به وبسایت بیمه شو مراجعه کنید.

خرید بیمه عمر و مزایا آن از بیمه شو

بیمه عمر

بیمه عمر

بشر همواره به دنبال برآورده کردن نیازهای مختلف خود است ولی بسیاری از اتفاقات در زندگی انسان ها قابل پیش بینی نیستند . بنابراین برای داشتن آینده ای روشن و بدون نگرانی استفاده از بیمه عمر و مزایا آن بسیار حائز اهمیت می باشد. بیمه عمر یکی از راه های مطمئن در زمینه سرمایه گذاری، آن هم به صورت بلند مدت می باشد. بیمه های شخصی انواع مختلف دارند که یکی از آن ها بیمه عمر می باشد. بیمه عمر و مزایا آن افراد زیادی را برای سرمایه گذاری به خود جلب می کند.

بررسی بیمه عمر و مزایا آن

شاید مهمترین نکته در مورد بیمه عمر و مزایا آن همان سرمایه گذاری بدون خطر و ریسک آن باشد که به عنوان پشتوانه ای مالی می توان به این قضیه نگاه کرد ولی علاوه بر سرمایه گذاری، مزایای زیادی برای بیمه عمر مطرح است. درباره بیمه عمر و مزایا آن می توان به انعطاف پذیری بالای این بیمه اشاره کرد. این که هر فردی بسته به درآمد و نیاز خود می تواند در این زمینه سرمایه گذاری نماید، از مهمترین نکات در مورد بیمه عمر و مزایا آن است. به طوری که فرد علاوه بر تعیین مبلغی که ماهانه پرداخت می کند، می تواند مدت زمان این سرمایه گذاری را نیز مشخص نماید. بعد از گذشت مدت قرارداد فرد می تواند سرمایه ی خود را همراه سود کامل یا به صورت ماهانه و مستمری تا پایان عمر دریافت نماید. از دیگر نکات بیمه عمر و مزایا آن می توان به معاف بودن از مالیات در این سرمایه گذاری اشاره نمود. این سرمایه گذاری بلند مدت امکان دریافت وام را نیز به سرمایه گذار می دهد و فرد بدون ضامن می تواند با پشتوانه سرمایه اندوخته شده خود از بیمه وام دریافت نماید و این مورد نیز از دیگر عوامل مهم بیمه عمر و مزایا آن می باشد. در بیمه عمر می توان فرد یا افرادی را به عنوان ذینفع معرفی کرد و بعد از فوت فرد، افراد ذینفع می توانند از آن بهره ببرند. حتی در پوشش هایی از بیمه عمر امکان پرداخت خسارات و هزینه های ناشی از بیماری های خاص همچون سرطان نیز وجود دارد.

خرید بیمه عمر و مزایا آن از بیمه شو
(رابطه بیمه عمر و کرونا)

رابطه بیمه عمر و بیمه کرونا

در ماه های گذشته با پیدا شدن ویروس جدید کرونا بیمه های زیادی به دنبال کاهش خسارت ناشی از این بیماری برای افراد بوده اند. بیمه عمر و بیمه کرونا کمک بسیار بزرگی به خانواده های درگیر این بیماری می کند. برخی انواع بیمه های عمر مانند بیمه ایران و یا بیمه ی سامان که از بیمه های طرف قرارداد بیمه شو نیز می باشند، تحت عنوان مریضی های خاص هزینه هایی که برای درمان بیمه شونده از این بیماری کرونا ایجاد شده است را پوشش می دهند. پس در این ایام خاص نیز می توان از بیمه عمر و مزایا آن استفاده نمود.

بررسی پوشش های ویژه در بیمه شو

پوشش های ویژه در بیمه شو شامل انواع مختلف بیمه و اقشار مختلف می باشد. خرید بیمه عمر از بیمه شو که دارای قرارداد با بیمه های معتبر ایران است، راهی مطمئن در جهت سرمایه گذاری در این راستا می باشد که فرد بیمه گذار می تواند از بیمه عمر و مزایا آن بهره مند گردد. بیمه شو علاوه بر بیمه عمر، بیمه های درمانی، آتش سوزی و … را شامل می شود. بیمه شو سایتی امن و مطمئن در جهت خرید آسان و اینترنتی انواع بیمه می باشد. کمپین فروش بیمه های عمر به همه اقشار جامعه: زنان خانه دار، مدیران و کارفرمایان، نوجوانان، کودکان و... از جمله موارد پوشش های ویژه در بیمه شو می باشد. در بیمه شو با بهره مندی از بیمه عمر و مزایا آن می توان از پوشش های ویژه ی آن بهره مند شد. پوشش ویژه بیماری های خاص از جمله ویژگی های مهم و مورد توجه در زمان انتخاب بیمه ی عمر می باشد. همچنین استفاده از بیمه عمر و مزایا آن در هنگام از کار افتادگی یا نقص عضو موضوع مهم دیگری در پوشش های ارائه شده توسط بیمه عمر در بیمه شو می باشد.

خرید بیمه عمر و مزایا آن از بیمه شو
(خرید آنلاین بیمه عمر)

خرید آنلاین بیمه عمر

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، خرید آنلاین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در مورد بیمه نیز می توان از خرید آنلاین استفاده کرد. در پاسخ به سوال چرا باید بیمه عمر را از بیمه شو خریداری کنیم، می توان گفت: مزایای خرید آنلاین بیمه عمر زیاد است، از آن جمله می توان به امکان مقایسه ی آسان بیمه های مختلف اشاره کرد به طوری که فرد در کوتاه ترین زمان از شرایط بیمه های مختلف، هزینه ها و اقساط آن آگاه می گردد و به دنبال آن می تواند انتخاب بهتری با توجه به شرایط و نیاز خود انجام دهد. این نکته در جلوگیری از اتلاف وقت افراد بسیار مؤثر است و بیمه گذار با خرید آنلاین می تواند از بیمه عمر و مزایا آن بهره مند گردد. وجود مشاوران حرفه ای و کارآزموده در این راستا نیز از دیگر مزایای خرید آنلاین بیمه عمر از بیمه شو می باشد. به علاوه سیستم یادآوری زمان تمدید قراردادهای بیمه عمر و یا زمان بازپرداخت اقساط نیز از ویژگی های سایت بیمه شو می باشد. بیمه شو این امکان را فراهم کرده است که افراد با خرید آنلاین بتوانند از خدمات بعد از خرید نیز بهره مند گردند. وجود تخفیفات مختلف نیز یکی دیگر از مزایای این خرید آنلاین می باشد. جلوگیری از اتلاف زمان با صدور سریع بیمه نامه ها و نیز پرداخت سریع خسارت ها از دیگر ویژگی ها و مزایای خرید آنلاین بیمه از این سایت معتبر می باشد. بنابراین با خرید راحت از بیمه شو می توان از بیمه عمر و مزایا آن بهره گرفت.