آیا امکان خرید سابقه بیمه تامین اجتماعی وجود دارد؟

سابقه بیمه تامین اجتماعی

شاید بخواهید با خرید سابقه بیمه زودتر به بازنشستگی برسید. اگر به فکر خرید سابقه بیمه هستید، باید بدانید که این مسیر آسان نیست و خرید سابقه بیمه تامین اجتماعی فقط در شرایطی خاص امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب