نرخ بیمه های عمر و سرمایه گذاری چگونه محاسبه می شود؟

نرخ-بیمه-های-عمر

دانستن نحوه‌ی محاسبه نرخ بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری موضوعی‌ست که به فهم بهتر سازوکار بیمه‌های عمر کمک می‌کند. چرا که از محل این حق‌بیمه‌هاست که اندوخته‌ی مالی بیمه‌گذار تشکیل می‌شود و به همان تناسب سود به آن تعلق می‌گیرد.

ادامه مطلب