بیمه بدنه دانا

بیمه-بدنه-دانا

بیمه بدنه را می‌توان مکمل بیمه شخص ثالث و یکی از اصلی‌ترین بیمه‌نامه‌های خودرو تلقی نمود؛ چراکه این بیمه‌نامه دارای پوشش‌ها و مزایایی است که سعی دارد تا خسارات وارده به خودروها را با بهترین شرایط جبران نماید. بیمه دانا ازجمله شرکت‌هایی است که این بیمه‌نامه را با بهترین شرایط برای بیمه‌گذاران خود ارائه می‌نماید.

Continue reading