روش پرداخت قسطی خلافی ماشین ۱۴۰۱

پرداخت قسطی خلافی ماشین

در روش پرداخت قسطی خلافی ماشین در سال ۱۴۰۱ شما می‌توانید از لیست جریمه‌های خودرو، موارد دلخواه‌تان را انتخاب کنید و آنها را تسویه کنید. در نوبت‌های بعدی، می‌توانید به مرور بقیه‌ی جریمه‌ها را هم پرداخت کنید.

ادامه مطلب