معرفی بیمه شخص ثالث آسیا

بیمه ثالث آسیا

جبران خسارت‌ و آسیب وارد شده به وسیله‌ی نقلیه‌ی شخص ثالث، تامین هزینه‌های بستری و درمان، پرداخت غرامت نقص‌عضو یا دیه‌ی فوت از نمونه تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث آسیا است که توسط این بیمه‌گر تا سقف تعهدات هر کدام از این پوشش‌ها جبران خواهد شد.

ادامه مطلب

نداشتن بیمه شخص ثالث چه مشکلاتی را برای شما ایجاد می کند؟

بیمه_شخص_ثالث

بیمه شخص ثالث از مهم‌ترین پوشش‌های بیمه خودرو است.یکی از مواردی که باعث شده بیمه شخص ثالث سهم زیادی از بازار بیمه را داشته باشد، اجباری بودن آن است.

ادامه مطلب

بهترین بیمه شخص ثالث را چطور پیدا کنیم؟

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث مهم‌ترین بیمه‌نامه‌ی مربوط به وسایل نقلیه‌ی موتوریِ زمینی‌ست که در آن خسارت‌های جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث درگیر در حادثه تا سقف تعهدات بیمه‌نامه جبران می‌شود.

ادامه مطلب