آیا پرداخت دیه جنین با بیمه شخص ثالث امکان پذیر است؟

دیه جنین

از نظر قانونی دیه به جنین تعلق می‌گیرد و پوشش دیه‌ی جنین در بیمه شخص ثالث تعریف شده است. اما مبلغ دیه‌ی سقط جنین در اثر حادثه‌ به این مسئله بستگی دارد که جنین در کدام یک از مراحل بارداری از بین رفته باشد.

ادامه مطلب