بیماری های تحت پوشش امراض خاص کدام اند

بیماری های تحت پوشش امراض خاص

بیماری های تحت پوشش امراض خاص کدام اند؟

پوشش امراض خاص

یکی از خدماتی که شرکت های بیمه تحت قالب بیمه عمر ارائه می دهند، پوشش امراض خاص است. در طول زندگی در عصر حاضر، با توجه به تغییر در سبک زندگی و در بسیاری از موارد سبک ناسالم زندگی، مرض ها و بیماری های فراوانی دامن گیر افراد جامعه شده اند که می توانند هزینه های کلانی را روی دست بیماران و خانواده هایشان بگذارند، در این شرایط یکی از راه های مناسب برای پیشگیری و تعدیل این هزینه ها استفاده از خدمات بیمه ای بخصوص پوشش بیماری های خاص فراهم شده در بیمه عمر می باشد. بنابراین قبل از هر چیزی می بایست با این خدمات و همچنین شرایط ارائه آنها آشنا شد.

شرایط و ضوابط این پوشش

هر از شرکت های بیمه ای برای این امر شرایط خاص خود را دارند، اما بطور کلی می توان گفت یکسری از امراض تحت پوشش تمام شرکت های بیمه ای است، پنج تا از این امراض که در بین تمام شرکت های بیمه تحت پوشش امراض خاص قرار گرفته اند، عبارتند از:

  1. سکته مغزی
  2. جراحی عروق قلبی
  3. سکته مغزی
  4. انواع سرطان
  5. و پیوند اعضای اصلی بدن

پس همانطور که گفته شد همه شرکت های بیمه ای، این بیماری ها را جزو بیماری های خاص در نظر می-گیرند و آنها را تحت پوشش بیمه عمر خود قرار می دهند، البته در شرکت های مختلف، بیماری های دیگری نیز جزو این دسته قرار می گیرند اما این پنج بیماری مشترک تمام شرکت ها هستند. اما با این وجود، در مورد همین بیماری ها نیز، تفاوتی در نحوه قرارگیری تحت پوشش بیمه و شرایط آن در شرکت-های مختلف وجود دارد نحوه عملکرد آنها در برابر اینها با هم متفاوت است. که این تفاوت ها را در ادامه بررسی خواهیم نمود.

سقف تعهد در پرداخت

این مورد، از مهم ترین شرایط می باشد که بخصوص برای متقاضیان بسیار حائز اهمیت می باشد که بدین معناست که شرکت بیمه ای تعیین می کند که فرد بیمه شده در سال تا چه مقداری می تواند از خدمات این پوشش استفاده کند و در صورت ابتلا به یکی از امراض، شرکت تا چه مقدار از هزینه های درمان را متقبل می شود و یا اینکه بیمار می تواند تا چه سقفی از بیمه دریافت داشته باشد.

آیا میتوان شرایط بیمه عمر خود را تغییر دهیم ؟

شرط سنی مشمولان استفاده از پوشش امراض خاص
(شرط سنی مشمولان استفاده از پوشش امراض خاص)

شرط سنی مشمولان استفاده از پوشش

یکی دیگر از شرایط مهم و تأثیرگذار شرط سنی می باشد، یعنی بیمه گر تعیین می کند که بیمه شده در چه طیف سنی مشمول این پوشش می شود. مثلا ممکن است یک شرکت بیمه در شرایطش اعلام کند که اگر متقاضی بالای هفتاد سال سن داشته باشد و دچار سکته قلبی شود، شرکت هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت هزینه به بیمه شده و یا ذی نفعان نخواهد داشت. پس در این مورد، شرکت یک گستره سنی برای مشمولان تحت پوشش تعیین می کند و خارج از این محدوده را تحت این پوشش قرار نخواهد داد.

پرداخت سرمایه برای درمان

سازوکار برخی از بیمه بدین شکل است که اگر بیمه شده تحت پوشش امراض خاص دچار یکی از این امراض بشود اگر دارای شرایط آن بیمه باشد، به صرف ابتلا به بیماری، این سرمایه را به او پرداخت خواهند کرد، اما برخی دیگر از شرکت ها این سرمایه را تنها در صورت اقدام به درمان به بیمار اعطا خواهند کرد؛ یعنی اگر بیمه شده به یکی از این امراض خاص مبتلا شود و قصد درمان نداشته باشد، شرکت از پرداخت این سرمایه به او معذور خواهد بود و فقط وقتی این سرمایه به بیمه شده تعلق می گیرد که اقدام به درمان خود کند.

اگر شرکت های بیمه ورشکست شوند تکلیف بیمه عمر چه خواهد شد ؟

تعداد دفعات استفاده

تفاوت شرکت ها در این مورد بدین صورت است که برای مثال شرکتی فقط برای یکی از این بیماری ها سرمایه پرداخت خواهد کرد؛ یعنی اگر بیمه شده ابتدا سرطان بگیرد، سرمایه به او تعلق خواهد گرفت اما اگر باز بعد از مدتی به همین بیماری و یکی دیگر از این امراض خاص مبتلا شود، هیچ سرمایه ای به او تعلق نخواهد گرفت. در بعضی شرکت ها نیز به اینگونه است که برای هر بیماری یکبار را در نظر می گیرند و البته شرایط مختلف دیگری نیز در باقی شرکت های بیمه ای وجود خواهد داشت.

انتخاب یک پوشش مناسب
(انتخاب یک پوشش مناسب)

برای انتخاب یک پوشش مناسب چه باید کرد؟

بسیاری دیگر از شرایط نیز وجود دارد که مختص به هر شرکت بیمه گر است، پس برای انتخاب یک پوشش مناسب به جهت پیشگیری و جبران بسیاری از هزینه های ناشی از این امراض می بایست خدمات شرکت های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و به یک جمع بندی و انتخاب مناسب رسید. یعنی هر کدام از شرکت ها ممکن است شرایطی داشته باشند که بیشتر با شرایط ما سازگار باشد و همچنین خدماتی داشته باشند که سایر شرکت ها فاقد این خدمات باشند. در نهایت نیز پس از اینکه فرد بیمه شده تحت شرایط اعلام شده از سوی بیمه گر به یکی از این امراض مبتلا شد می تواند برای دریافت سرمایه از بیمه-گر، مدارک پزشکی خود را به شرکت مزبور ارسال نماید، شرکت بیمه گر نیز مدارک را برای تائید نهایی به پزشک مورد اعتماد ارسال می کند و در صورت تائید پزشک، مبلغ به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

پوشش امراض خاص در بیمه عمر شامل چه مواردی است؟

پوشش امراض خاص در بیمه عمر شامل چه مواردی است؟

پوشش امراض خاص در بیمه عمر شامل چه مواردی است؟

یکی از خدماتی که شرکت­های بیمه تحت قالب بیمه عمر ارائه می­ دهند، پوشش امراض خاص است. در طول زندگی در عصر حاضر، با توجه به تغییر در سبک زندگی و در بسیاری از موارد سبک ناسالم زندگی، مرض­ها و بیماری­های فراوانی دامن­گیر افراد جامعه شده­اند که می­توانند هزینه­های کلانی را روی دست بیماران و خانواده هایشان بگذارند، در این شرایط یکی از راه­­های مناسب برای پیشگیری و تعدیل این هزینه­ها استفاده از خدمات بیمه­ای بخصوص پوشش بیماری­های خاص فراهم شده در بیمه عمر می­باشد. بنابراین قبل از هر چیزی می­بایست با این خدمات و همچنین شرایط ارائه آنها آشنا شد.

مطلب مرتبط : اندوخته بیمه عمر چیست ؟

۱.شرایط و ضوابط این پوشش

هر از شرکت­های بیمه­ای برای این امر شرایط خاص خود را دارند، اما بطور کلی می­توان گفت یکسری از امراض تحت پوشش تمام شرکت­های بیمه­ای است، پنج تا از این امراض که در بین تمام شرکت­های بیمه تحت پوشش امراض خاص قرار گرفته اند، عبارتند از:

  1. سکته مغزی
  2. جراحی عروق قلبی
  3. سکته مغزی
  4. انواع سرطان
  5. پیوند اعضای اصلی بدن

پس همانطور که گفته شد همه شرکت­های بیمه­ای، این بیماری­ها را جزو بیماری­های خاص در نظر می­گیرند و آنها را تحت پوشش بیمه عمر خود قرار می­دهند، البته در شرکت­های مختلف، بیماری­های دیگری نیز جزو این دسته قرار می­گیرند اما این پنج بیماری مشترک تمام شرکت­ها هستند. اما با این وجود، در مورد همین بیماری­ها نیز، تفاوتی در نحوه قرارگیری تحت پوشش بیمه و شرایط آن در شرکت­های مختلف وجود دارد نحوه عملکرد آنها در برابر اینها با هم متفاوت است. که این تفاوت­ها را در ادامه بررسی خواهیم نمود.

مطلب مرتبط :نحوه پرداخت و بازپرداخت وام های بیمه عمر چیست ؟

۱.۱ سقف تعهد در پرداخت

این مورد، از مهم­ترین شرایط می­باشد که بخصوص برای متقاضیان بسیار حائز اهمیت می­باشد که بدین معناست که شرکت بیمه­ای تعیین می­کند که فرد بیمه شده در سال تا چه مقداری می­تواند از خدمات این پوشش استفاده کند و در صورت ابتلا به یکی از امراض، شرکت تا چه مقدار از هزینه­های درمان را متقبل می­شود و یا اینکه بیمار می­تواند تا چه سقفی از بیمه دریافت داشته باشد.

۲.۱ شرط سنی مشمولان استفاده از پوشش

یکی دیگر از شرایط مهم و تأثیرگذار شرط سنی می­باشد، یعنی بیمه­گر تعیین می­کند که بیمه شده در چه طیف سنی مشمول این پوشش می­شود. مثلا ممکن است یک شرکت بیمه در شرایطش اعلام کند که اگر متقاضی بالای هفتاد سال سن داشته باشد و دچار سکته قلبی شود، شرکت هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت هزینه­ به بیمه شده و یا ذی­نفعان نخواهد داشت. پس در این مورد، شرکت یک گستره سنی برای مشمولان تحت پوشش تعیین می­کند و خارج از این محدوده را تحت این پوشش قرار نخواهد داد.

مطلب مرتبط :نحوه پرداخت و بازپرداخت وام های بیمه عمر چگونه است ؟

۳.۱پرداخت سرمایه برای درمان

سازوکار برخی از بیمه بدین شکل است که اگر بیمه شده تحت پوشش امراض خاص دچار یکی از این امراض بشود اگر دارای شرایط آن بیمه باشد، به صرف ابتلا به بیماری، این سرمایه را به او پرداخت خواهند کرد، اما برخی دیگر از شرکت­ها این سرمایه را تنها در صورت اقدام به درمان به بیمار اعطا خواهند کرد؛ یعنی اگر بیمه­شده به یکی از این امراض خاص مبتلا شود و قصد درمان نداشته­باشد، شرکت از پرداخت این سرمایه به او معذور خواهد بود و فقط وقتی این سرمایه به بیمه­شده تعلق می­گیرد که اقدام به درمان خود کند.

۴.۱تعداد دفعات استفاده

تفاوت شرکت­ها در این مورد بدین صورت است که برای مثال شرکتی فقط برای یکی از این بیماری­ها سرمایه پرداخت خواهد کرد؛ یعنی اگر بیمه شده ابتدا سرطان بگیرد، سرمایه به او تعلق خواهد گرفت اما اگر باز بعد از مدتی به همین بیماری و یکی دیگر از این امراض خاص مبتلا شود، هیچ سرمایه­ای به او تعلق نخواهد گرفت. در بعضی شرکت­ها نیز به اینگونه است که برای هر بیماری یکبار را در نظر می­گیرند و البته شرایط مختلف دیگری نیز در باقی شرکت­های بیمه­ای وجود خواهد داشت.

مطلب مرتبط :غرامت فوت در بیمه عمر چیست ؟

۲. برای انتخاب یک پوشش مناسب چه باید کرد

بسیاری دیگر از شرایط نیز وجود دارد که مختص به هر شرکت بیمه­گر است، پس برای انتخاب یک پوشش مناسب به جهت پیشگیری و جبران بسیاری از هزینه­های ناشی از این امراض می­بایست خدمات شرکت­های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و به یک جمع­بندی و انتخاب مناسب رسید. یعنی هر کدام از شرکت­ها ممکن است شرایطی داشته باشند که بیشتر با شرایط ما سازگار باشد و همچنین خدماتی داشته باشند که سایر شرکت­ها فاقد این خدمات باشند. در نهایت نیز پس از اینکه فرد بیمه شده تحت شرایط اعلام شده از سوی بیمه­گر به یکی از این امراض مبتلا شد می­تواند برای دریافت سرمایه از بیمه­گر، مدارک پزشکی خود را به شرکت مزبور ارسال نماید، شرکت بیمه­گر نیز مدارک را برای تائید نهایی به پزشک مورد اعتماد ارسال می­کند و در صورت تائید پزشک، مبلغ به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

بیمه عمر آسیا

بیمه-عمر-آسیا

بیمه عمر آسیا یکی از خدمات شرکت بیمه آسیا است که افراد به واسطه آن می‌توانند آینده خود را به امن‌ترین شکل تضمین نمایند. بیمه نامه عمر دارای پوشش‌های کاربردی بوده و افراد می‌توانند از مزایای آن به بهترین شکل برخوردار گردند. شما می‌توانید این بیمه‌نامه را با بهترین شرایط از شرکت بیمه آسیا خریداری نمایید.

Continue reading