آیا پوشش های تکمیلی بیمه بدنه ارزش خرید دارد؟

پوشش های بیمه بدنه

در بیمه‌نامه‌های بدنه، پوشش‌های ارائه‌شده در دو گروه پوشش‌های اصلی و پوشش‌های فرعی یا تکمیلی قرار می‌گیرند. پوشش‌های اصلی به صورت یکسان توسط بیمه‌گرهای مختلف ارائه می‌شود.

ادامه مطلب

مواردی را که می توان در خرید آنلاین بیمه مقایسه کرد!

خرید-آنلاین-بیمه

مهم‌ترین مزیت خرید آنلاین بیمه در این است که در وقت و انرژی‌تان صرفه‌جویی می‌شود. اما این تنها نقطه‌ی قوت خدمات آنلاین بیمه نیست. معیارهای دیگری هم وجود دارند که در مقایسه‌ی بین خرید آنلاین و خرید حضوری بیمه، کفه‌ی ترازو را به نفع خدمات اینترنتی بیمه سنگین‌تر می‌کنند.

ادامه مطلب