بیمه فرزندان

با پرداخت روزانه فقط 10.000 تومان برای آینده فرزندانتان

بیش از 1.500.000.000 میلیون تومان پس انداز کنید

و آینده‌ای با رفاه برای آنان به ارمغان بیاورید.

بیمه فرزندانبا چند کلیک ساده آینده فرزندانتان را تأمین کنید

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

با پرداخت سود 27.1 مشارکت

اهداف طرح

  • هدف از این طرح پوشش دادن نیاز فرزندانمان در زندگیشان است.
  • پوشش های درمانی حتی بیماری های خاص
  • مزایا

پرداخت وام

پوشش مستمری

پوشش حوادث

پوشش هزینه های پزشکی

پرداخت سود مشارکت

معافیت از پرداخت حق بیمه

بیمه فرزندان