نحوه دریافت بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران

نحوه دریافت بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران

شاید نام بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران و فعالان حوزه ورزش را شنیده باشید. این بیمه دارای دو نرخ ۱۴ درصد دستمزد مبنای کسر حق بیمه با خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ۱۸ درصد با خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی پیش بینی شده است.

ادامه مطلب

بیمه اصحاب فرهنگ و هنر در سال 1403

بیمه اصحاب فرهنگ و هنر در سال 1403

مدیرعامل صندوق هنر به تازگی و با اعلام خبر معرفی ۶۱ هزار نفر مشمول و تحت بیمه اصحاب فرهنگ و هنر به سازمان تامین اجتماعی، از برنامه‌ریزی برای برخورداری هنرمندان فاقد بیمه در حوزه مزایای بیمه تامین اجتماعی خبر داده است. مدیرعامل صندوق هنر به تازگی و با اعلام خبر معرفی ۶۱ هزار نفر مشمول و تحت بیمه اصحاب فرهنگ و هنر به سازمان تامین اجتماعی، از برنامه‌ریزی برای برخورداری هنرمندان فاقد بیمه در حوزه مزایای بیمه تامین اجتماعی خبر داده است.

ادامه مطلب

پوشش بیمه مادران دارای سه فرزند و بیشتر در حال اجرا است

پوشش بیمه مادران دارای سه فرزند و بیشتر در حال اجرا است

مدیر کل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان به تازگی اعلام کرده است که ثبت‌نام مادران دارای سه فرزند و بیشتر مناطق روستایی و عشایری در استان برای پوشش بیمه‌ای در حال اجرا است. اما آیا اهمیت این پوشش بیمه‌ای برای دیگر استان‌ها و روستاهای کشور به‌اندازه‌ی کافی مد نظر قرار گرفته می‌شود؟

ادامه مطلب