طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، جهت صدور بیمه شخص ثالث، نسخه کاغذی حذف شده و نسخه الکترونیکی بیمه نامه برای بیمه گزار ارسال می شود.

تماس با ما

با ما در ارتباط باشید

خیابان ولیعصر پایین تر از خیابان فاطمی خیابان پزشک پور پلاک 8

info@BimeSho.com