Skip to content
بیمه-شخص-ثالث-1400

نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱ اعلام شد

فهرست مطالب

با مشخص شدن نرخ دیه امسال در ماه‌های حرام و غیرحرام توسط قوه قضائیه، بیمه مرکزی نیز در بخشنامه‌ای نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱ را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. مشخص شدن نرخ دیه به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند تا سقف تعهدات‌شان را در بیمه‌نامه‌های مختلف به‌خصوص در بیمه‌ی شخص ثالث مشخص کنند. چرا که بیمه شخص ثالث از انواع بیمه‌نامه‌های اجباری برای خودرو به‌حساب می‌آید و خسارات جانی وارده به افراد آسیب‌دیده در حادثه‌ی رانندگی اعم از دیه‌ی فوت و غرامت نقص‌عضو از محل این بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد.

در ادامه‌ی این مطلب از جزئیات نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱ و سقف تعهدات شرکت‌های بیمه براساس اعلام بیمه مرکزی مطلع خواهید شد. با ما همراه باشید.

دیه و تاثیر آن بر نرخ بیمه

دیه یکی از مجازات‌های نقدی پیش‌بینی شده در متن قانون است که در صورت وقوع جرم غیرعمدی علیه جان، اعضای بدن و منافع اعضای بدن دیگری باید از طرف فرد مقصر پرداخت شود. همچنین در جرایم عمدی اگر مجازات قصاص اعمال نشود، باید دیه پرداخت شود.

مبلغ دیه روی حق‌بیمه‌ی انواع بیمه‌نامه‌هایی که پوشش‌های جانی مانند هزینه‌های درمان، غرامت نقص‌عضو و دیه‌ی فوت را ارائه می‌کنند، تاثیر مستقیم می‌گذارد. از مهم‌ترین این بیمه‌ها می‌توان به بیمه شخص ثالث اشاره کرد. یکی از پوشش‌های اصلی بیمه شخص ثالث، پوشش جانی‌ست که در آن پرداخت غرامت نقص‌عضو و دیه‌ی فوت از تعهدات بیمه‌گر خواهد بود. از آن‌جایی که مبلغ دیه هر سال توسط قوه‌قضائیه و با درنظر گرفتن میزان تورم و جزئیات دیگر مشخص می‌شود، شرکت‌های بیمه باید هر سال حق‌بیمه‌ی جدیدی را برای پوشش جانی بیمه‌نامه‌هایشان تعریف کنند.

از طرف دیگر، بیمه شخص ثالث اجباری‌ست و به تعداد وسایل نقلیه‌ای که در خیابان‌ها می‌بینید، چه آنهایی که در حال حرکت‌اند و چه آنهایی که مدت‌هاست در پارکینگ هستند؛ باید بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث معتبر وجود داشته باشد. پس مشخص شدن نرخ دیه سال ۱۴۰۱ بیشترین تاثیر را در بیمه‌های شخص ثالث خواهد گذاشت و بیمه مرکزی نیز جدول مخصوص حق‌بیمه‌های امسال را برای انواع وسایل نقلیه موتوریِ زمینی به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است.

مهم‌ترین تعهدات شرکت بیمه که براساس نرخ دیه در بیمه‌های شخص ثالث انجام می‌شود، به شرح زیر است:

  • اگر تصادف با خسارت مالی همراه باشد، حداقل تعهد بیمه‌گر برابر با یک چهلم نرخ دیه در ماه حرام است.
  • اگر تصادف با خسارت جانی همراه باشد، حداکثر تعهد بیمه‌گر برابر با نرخ دیه در ماه حرام خواهد بود.

نحوه مشخص شدن نرخ دیه

در شرع اسلام معیار اصلی برای محاسبه‌ی نرخ دیه ، ارزش صد شتر در آن زمان است. البته می‌توان به جای صد شتر، ارزش صد گاو، هزار راس گوسفند، دویست حلّه (جامه) یمنی، یک‌هزار دینار و یا ده‌هزار درهم را درنظر گرفت. در ایران، قوه‌ی قضائیه هر سال معادل نرخ دیه را با درنظر گرفتن تورم به‌صورت ریالی اعلام می‌کند و این نرخ، مبنای کار نهادها و ارگان‌های مختلف مثل بیمه‌ مرکزی و شورای عالی بیمه قرار می‌گیرد.

همچنین باید به‌خاطر داشت که نرخ دیه در ماه‌های حرام و غیرحرام متفاوت است. اگر خسارت جانی در یکی از ماه‌های حرام یعنی رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم اتفاق افتاده باشد، نرخ دیه به‌اندازه‌ی یک سوم بیشتر از ماه‌های غیرحرام خواهد بود که البته این نرخ توسط قوه قضائیه به تفکیک ماه‌های حرام و غیرحرام هر سال اعلام می‌شود.

نرخ-دیه-1401

نرخ دیه سال ۱۴۰۱

به دلیل تورم و نوسانات بازار، نرخ دیه در هر سال روندی صعودی دارد. نرخ دیه سال ۱۴۰۱ از سوی قوه قضائیه در ماه‌های غیر حرام ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. در سال گذشته یعنی ۱۴۰۰ این نرخ در ماه‌های غیر حرام ۴۸۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۶۴۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

به این ترتیب، شرکت‌های بیمه موظف‌اند برای بیمه‌نامه‌هایی که از این تاریخ به بعد در سال ۱۴۰۱ صادر می‌شود، نرخ جدید دیه را در نظر بگیرند و سقف تعهدات‌شان را بر پایه‌ی همین نرخ در بیمه‌نامه عنوان کنند.

نرخ حق بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱

با اعلام نرخ دیه سال ۱۴۰۱، بیمه مرکزی نیز در فروردین‌ماه امسال جدول حق‌بیمه‌ی پایه‌ی شخص ثالث را به‌صورت زیر منتشر کرد تا تمام شرکت‌های بیمه از آن پیروی کنند.

حق-بیمه-شخص-ثالث-1401

حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۱

برای تعهدات بدنی (دیه) ۸۰۰۰ میلیون ریال و تعهدات مالی ۲۰۰ میلیون ریال و با اعمال تخفیف کرونا

وسیله نقلیه نوع وسیله نقلیه حق بیمه (ریال) توضیحات
سواری کمتر از چهار سیلندر ۲۳.۴۴۰.۰۰۰ مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، کرایه و مسافر کش شخصی درون شهری ۱۰ درصد و سواری کرایه و مسافر کش شخصی درون شهری ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
پیکان، پراید و سپند ۲۷.۷۶۰.۰۰۰
سایر چهار سیلندرها ۳۲.۶۳۰.۰۰۰
بیش از چهار سیلندر ۳۶.۵۲۰.۰۰۰
بارکش با ظرفیت تا یک تن ۲۸.۷۲۰.۰۰۰ در صورتی که وسایل نقلیه بارکش، برای حمل مواد منفجره به کار رود، ۵۰ درصد؛ و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، ۲۵ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.
بیش از یک تن تا سه تن ۳۴.۵۸۰.۰۰۰
بیش از سه تن تا پنج تن ۴۳.۷۷۰.۰۰۰
بیش از پنج تن تا ده تن ۵۶.۰۸۰.۰۰۰
بیش از ده تن تا بیست تن ۶۵.۲۶۰.۰۰۰
بیش از بیست تن ۶۹.۱۶۰.۰۰۰
اتوکار (استیشن، ون، مینی‌بوس و اتوبوس) هفت نفر با احتساب راننده ۶۷.۲۲۰.۰۰۰ به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از ۶ نفر، ۵۰ درصد تخفیف تعلق می‌گیرد.
نه نفر با احتساب راننده ۶۹.۱۶۰.۰۰۰
ون با ظرفیت ده نفر با احتساب راننده ۶۹.۹۳۰.۰۰۰
مینی‌بوس شانزده نفره با احتساب راننده ۸۵.۹۸۰.۰۰۰
اتوبوس ۲۱ نفره با احتساب راننده ۸۹.۳۱۰.۰۰۰
اتوبوس ۲۷ نفره با احتساب راننده و کمک ۱۳۱.۶۹۰.۰۰۰
اتوبوس ۴۰ نفره با احتساب راننده و کمک ۱۶۵.۶۹۰.۰۰۰
اتوبوس ۴۴ نفره با احتساب راننده و کمک ۱۷۵.۸۴۰.۰۰۰
موتورسیکلت گازی ۵.۸۰۲.۰۰۰  
دنده‌ای یک سیلندر ۷.۱۱۰.۰۰۰
دو سیلندر و به بالا ۷.۸۱۰.۰۰۰
دنده‌ای دارای سه‌چرخ یا سایدکار ۸.۴۰۰.۰۰۰
سایر کشاورزی ۱۲.۰۳۰.۰۰۰ در صورتی که وسایل نقلیه بارکش، برای حمل مواد منفجره به کار رود، ۵۰ درصد؛ و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، ۲۵ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.
راه‌سازی و ساختمانی ۱۷.۱۹۰.۰۰۰
حمل و خیابان پاک‌کن‌ها ۲۷.۹۴۰.۰۰۰

با توجه به این‌که نرخ حق‌بیمه برخلاف سال‌های گذشته با کمی تاخیر و در هشتم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ اعلام شده است، بیمه‌گذارانی که از اول فروردین‌ماه تا هشتم فروردین‌ماه سال جاری اقدام به خرید بیمه‌ی شخص ثالث کرده‌اند و بیمه‌نامه‌ی آنها با تعهدات بدنی سال قبل صادر شده است، باید به بیمه‌گرشان برای افزایش سقف تعهدات خسارات بدنی و دریافت الحاقیه مراجعه کنند. اما بیمه‌گذارهایی که تاریخ شروع اعتبار بیمه‌ی شخص ثالث آنها به سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد و همچنان بیمه‌نامه‌شان در سال جاری اعتبار دارد، نیازی به اخذ الحاقیه برای افزایش تعهدات بدنی ندارند.

نکته‌ی دیگر آن‌که تخفیف کرونا در محاسبه‌ی این حق‌بیمه‌ها درنظر گرفته شده است و همچنین به این مبلغ اعلام‌شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق خواهد گرفت.

پوشش های جانی شخص ثالث

قبلا در بلاگ بیمه‌شو از پوشش‌های اصلی شخص ثالث گفته‌ایم. اما در پوشش جانی بیمه‌ی شخص ثالث هزینه‌ی درمان و بستری، غرامت نقص‌عضو و دیه‌ی فوت شخص یا اشخاص ثالثِ آسیب‌دیده در سانحه‌ی رانندگی پرداخت می‌شود. همچنین خسارت جانی وارده به راننده‌ی مقصر هم در قالب پوشش «حوادث راننده» به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود. سقف و کف تعهدات بیمه‌گر در پوشش جانی شخص ثالث براساس نرخ دیه و ابلاغیه‌ی بیمه مرکزی که قبلا به آن اشاره کردیم، مشخص می‌شود.

خرید بیمه شخص ثالث

خرید-بیمه-شخص-ثالث

تقریبا تمام شرکت‌های بیمه‌ی داخلی پوشش بیمه‌ی اتومبیل و شخص ثالث را ارائه می‌کنند. برای خرید بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث به مدارک زیر نیاز دارید:

  • اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه
  • اصل بیمه‌نامه‌ی سال قبل
  • اصل کارت‌ملی بیمه‌گذار
  • اصل گواهینامه‌ی بیمه‌گذار
  • پر کردن و امضای فرم پیشنهاد بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث

در کنار روش‌های حضوری مراجعه به کارگزاری و نماینده‌های بیمه، می‌توانید از طریق سایت بیمه‌شو در کمترین زمان ممکن فرایند خرید بیمه شخص ثالث را انجام دهید. کافی‌ست مشخصات اتومبیل‌ یا موتورسیکلت‌تان را در سامانه وارد کنید تا لیست بیمه‌گرها همراه با حق‌بیمه و سطح توانگری‌شان به شما نمایش داده شود. در این لیست می‌توانید بیمه‌نامه‌ی دلخواه‌تان را انتخاب کنید تا با بارگذاری مدارک و پر کردن فرم پیشنهاد، بیمه‌نامه در کمترین زمان ممکن صادر شود و بدون هزینه‌ی ارسال به آدرس موردنظرتان فرستاده شود.

در مطلبی که خواندید با جزئیات نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱ و حق‌بیمه‌های اعلام‌شده توسط بیمه مرکزی برای انواع وسایل نقلیه‌ آشنا شدید. اگر همچنان در رابطه با جزئیات نرخ دیه و تمدید بیمه‌نامه‌تان نیاز به مشاوره دارید، کارشناس‌های بیمه‌شو در کنار شما هستند تا به‌صورت آنلاین و در کمترین زمان ممکن پاسخگوی سوال‌های شما باشند.