صندوق بیمه کشاورزی و خدمات آن

بیمه کشاورزی

صندوق بیمه کشاورزی، مجموعه‌ای است که خسارات طبیعی وارد شده به کشاورزان و محصولات آن‌ها را جبران می‌کند. این صندوق شرایط و محدوده‌ی خاصی برای فعالیت دارد که تمام آن‌ها، در جهت حمایت از کشاورزان و دامداران است.

ادامه مطلب