Skip to content
نحوه دریافت بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران

نحوه دریافت بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران

فهرست مطالب

شاید نام بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران و فعالان حوزه ورزش را شنیده باشید. این بیمه دارای دو نرخ ۱۴ درصد دستمزد مبنای کسر حق بیمه با خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ۱۸ درصد با خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی پیش بینی شده است. اما از نحوه دریافت این بیمه اطلاع دارید؟ در ادامه‌ی این مقاله از بیمه شو به این بیمه و اطلاعاتی که لازم است برای دریافت آن کسب کنید پرداخته‌ایم.

بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران چیست؟

سازمان تأمین‌ اجتماعی اعلام کرده است همه ورزشکاران، اعضای تیم‌های ورزشی، مربیان و فعالان دیگر در حوزه‌های ورزشی می‌توانند در قالب بیمه‌شده اجباری یا خویش‌فرما و پرداخت حق بیمه به صورت مقرر، از خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی تأمین‌اجتماعی برخودار باشند.

پوشش این بیمه شامل چه مواردی است؟

به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی کشور و با توجه به بندهای یک و پنج سیاست‌های کلی تأمین ‌اجتماعی که از سوی رهبر ابلاغ شده است، برخورداری از تأمین‌ اجتماعی به لحاظ پوشش بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان، حقی همگانی است و در اجرای ماده یک قانون تأمین ‌اجتماعی، توسعه پوشش بیمه اجتماعی به همه اقشار جامعه در دستور کار این سازمان قرار دارد. قوانین  بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران نیز به همین منوال پیش می‌رود.

بیمه خویش‌فرمای ورزشکاران شامل چه کسانی می‌شود؟

برای توسعه پوشش بیمه اجتماعی در میان ورزشکاران و فعالان حوزه ورزش، چندی پیش دستوری اداری از سوی مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی صادر شد. طبق این بخشنامه، در اجرای ماده یک قانون تأمین ‌اجتماعی و به سبب گسترش پوشش بیمه‌ای، بیمه فعالان حوزه‌های ورزشی شامل ورزشکاران، اعضای تیم‌های ورزشی، قهرمانان ملی، مربیان و کمک‌مربیان، داوران، مشاوران ورزشی، سرپرستان تیم‌های ورزشی، باشگاه‌داران، امور خدماتی، حمل‌ونقل و اشخاصی که به هر صورت با باشگاه‌های ورزشی در ارتباط شغلی و فاقد پوشش بیمه‌ای نزد سایر صندوق‌های بازنشستگی هستند می‌شود. 

کارفرمایان بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران

چنانچه ورزشکاران دارای رابطه کاری و مزدبگیری با هر کارفرما در این حوزه باشند، از مصادیق بند الف ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی تلقی می‌شوند و در این صورت باتوجه به ماهیت این بیمه (اجباری) کارفرمایان مربوطه ملزم به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد موردنظر مطابق مواد ۲۸، ۳۰، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی هستند. همچنین کارفرمایان موضوع فعالیت‌های ورزشی که حقوق دریافت نمی‌کنند، می‌توانند در اجرای تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین ‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۸ هیئت‌وزیران و با رعایت دستورالعمل‌های مرتبط نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

بیمه اختیاری اهالی ورزش

امکان پذیرش و بیمه‌پردازی برای سایر فعالان حوزه ورزش هم که فاقد رابطه کاری و مزدبگیری با کارفرمای معین هستند نیز وجود دارد. در قالب بیمه‌های اختیاری و به‌صورت گروهی یا انفرادی، ادارات ‌کل تأمین‌ اجتماعی با همکاری باشگاه‌های ورزشی ملزم به پیگیری جدی گسترش پوشش بیمه به گروه‌های مختلف ورزشکاران و فعالان این حوزه هستند.

نرخ بیمه خویش‌فرمایی ورزشی

بیمه خویش‌فرما برای ورزشکاران و فعالان حوزه ورزش و تربیت‌بدنی، دو نرخ ۱۴ درصد دستمز مبنای کسر حق بیمه با خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ۱۸ درصد با خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نیز ازکارافتادگی پیش‌بینی‌شده دارد. 

شرایط مشمولان دریافت بیمه

ورزشکاران و فعالان این حوزه با داشتن سن ۱۸ تا ۵۰ سال و در قالب این طرح تحت پوشش بیمه تأمین ‌اجتماعی قرار می‌گیرند. 

افراد با سن بیشتر از ۵۰ سال هم در صورت این‌که معادل مازاد سال‌های بیش از ۵۰ سال، سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین ‌اجتماعی داشته باشند، تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.  افراد بیمه‌شونده در این طرح با پرداخت سرانه درمان برای خود، می‌توانند افراد تحت تکفل را از خدمات درمانی سازمان تأمین ‌اجتماعی بهره‌مند کنند.

کلام آخر

ورزشکاران و همه فعالان حوزه ورزش برای انعقاد قرارداد و آغاز پرداخت بیمه، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب سازمان تأمین ‌اجتماعی می‌توانند به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند.